Hoppa till innehåll

Förtullningen av postförsändelser ändras den 1 januari 2014

Utgivningsdatum 9.12.2013 10.13
Pressmeddelande

Efter den 1 januari 2014 kan man inte längre be att en postförsändelse som skickats från ett land utanför EU förflyttas till ett tullkontor för tullklarering och avhämtning.

Man kan förtulla sin försändelse antingen via Tullens webbtjänst eller vid vilket som helst av de tullkontor som har kundbetjäning, samt betala importskatterna i samband med förtullningen. Man kan fortfarande också anlita ombud vid förtullning.

När postförsändelsen har förtullats levererar Posten den till kunden enligt det valda leveranssättet, dvs. antingen hem till kunden eller till närposten.

Från och med den 1 januari 2014 kan postförsändelser som skickats till Finland från länder utanför EU inte längre förflyttas under transiteringsförfarandet till ett gränstullkontor för vidaretransport exempelvis till Ryssland. Under övergångsperioden i januari 2014 kan postförsändelser dock ännu transiteras vid tullkontoret på Vingvägen vid Helsingfors-Vanda flygplats.

Dessa förändringar gäller inte för Posten Åland.

Tullens kundbetjäning på Vingvägen upphör den 1 februari 2014

Den 1 februari 2014 upphör kundbetjäningen helt vid tullkontoret på Vingvägen vid Helsingfors-Vanda flygplats. I huvudstadsregionen finns det dock andra tullkontor med kundbetjäning (se länkarna).
http://www.tulli.fi/sv/kontakta_oss/Nyland
http://www.tulli.fi/sv/kontakta_oss/flygtullen

Tullklarerade postförsändelser kan avhämtas från tullkontoret på Vingvägen till slutet av januari 2014.

Mera information:
Tullens företagsrådgivning, tuonti@tulli.fi  
Tullöverinspektör Raili Sonninen-Korhonen, tfn 040 332 2582
och servicecentralchef Tiina Anttila, tfn 040 332 2532

Mera information om postförsändelser:
Postens servicenummer för konsumentkunder, tfn 0200 71000 (lna/mta), mån-fre kl. 8–18**
Tullklarering av importvaror
Tullklarering av varor som importeras från ett land utanför EU betyder att man lämnar in en importdeklaration för varorna till Tullen. Utgående från uppgifterna i deklarationen räknar Tullen ut hur mycket tull, mervärdesskatt och eventuella andra avgifter man ska betala.

Transiteringsförfarande
Transitering är ett tullförfarande som har skapats för att underlätta varutransport och internationell handel. Vid transiteringsförfarandet transporteras varor under tullkontroll från avgångstullkontoret till bestämmelsetullkontoret där de kan tullklareras. Vid transiteringsförfarandet kan varor flyttas inom transiteringsområdet utan betalning av tullar eller andra avgifter. För transitering krävs dock en säkerhet som motsvarar beloppet av eventuella tullar och skatter.


 

 

 

Mediemeddelande