Hoppa till innehåll

Förtullar du på nätet? Kom och prova på den nya importförtullningstjänsten för personkunder och planera den nya chatbotten

23.12.2019 14.49
Pressmeddelande

Tullen har tillsammans med kunderna utvecklat en ny förtullningstjänst för personkunder. Tjänsten är redan nästan färdig och vi vill gärna höra vad du anser om den. Är det enkelt och smidigt att förtulla i tjänsten?

Kom och bekanta dig med förtullningstjänsten den 13 januari 2020 kl. 13–15 i Böle förvaltningscentrum i Helsingfors (Semaforbron 12, 00520 Helsingfors). Då kan du prova på tjänsten, ställa frågor om användningen av den och ge respons om den till vårt utvecklingsteam. Efter att du provat på tjänsten kan du ställa frågor till våra sakkunniga om nätbeställning och förtullning.

Samtidigt har du också en möjlighet att bekanta dig med planeringsarbetet av vår chatbot och delge oss dina tankar kring den. I bästa fall kan vårt experiment med chatbotten leda till att man i framtiden kan öppna en snabb och dygnet runt öppen servicekanal för kundrådgivning.

Det finns plats för de 30 första som anmäler sig! Anmäl dig senast den 7 januari 2020 till Nadja Painokallio, [email protected] Du får närmare instruktioner i svarsmeddelandet.

Kundmeddelande