Hoppa till innehåll

Fortsatta antidumpningsåtgärder vid import av volframkarbid med ursprung i Folkrepubliken Kina

Utgivningsdatum 25.3.2011 15.21 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 13.03
Pressmeddelande

46/2011, RAS/MSR

Genom rådets förordning (EG) nr 287/2011 har antidumpningsåtgärderna förlängts vid import av volframkarbid, volframkarbid blandad med metallpulver och smält volframkarbid med ursprung i Folkrepubliken Kina. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 2849 90 30 och Taric-nummer 3824 30 00 10.

Antidumpningstullen är fortfarande 33 %. Förordningen publicerades den 24 mars 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 78.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD