Hoppa till innehåll

Fortsatt slutgiltig antidumpningstull på ryska och ukrainska rör av järn eller stål

8.10.2018 11.07
Pressmeddelande

Den slutgiltiga antidumpningstull på vissa ryska och ukrainska rör av järn eller stål som trädde i kraft den 5 juli 2012, fortsätter att gälla fr.o.m. den 3 oktober 2018. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 och ex 7304 59 93 (Taric-nummer 7304 11 00 10, 7304 19 10 20, 7304 19 30 20, 7304 22 00 20, 7304 23 00 20, 7304 24 00 20, 7304 29 10 20, 7304 29 30 20, 7304 31 80 30, 7304 39 58 30, 7304 39 92 30, 7304 39 93 20, 7304 51 89 30, 7304 59 92 30 och 7304 59 93 20). Mera information finns i Europeiska unionens officiella tidning L 246, 2.10.2018.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar