Hoppa till innehåll

Förteckningen över investeringsguldmynt år 2019 har publicerats

22.1.2019 9.28
Pressmeddelande

Förteckningen finns publicerad i meddelande nr 2018/C 412/07 i EU:s officiella tidning nr C 412, 14.11.2018.

Mera information om investeringsguldmynt hittar du på Tullens webbsida (Skattefri import av investeringsguld).

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande