SV

Förnyelsen av tullstationer vid gränsen mellan Finland och Norge började i Kilpisjärvi

14.9.2017 14.00
Pressmeddelande

En ny tullstation invigs i dag den 14 september kl. 14.00 i Kilpisjärvi. I och med den nya tullstationen tar arbets- och trafikförhållandena samt övervakningstekniken vid stationen på en gång ett stort kliv från 1960-talet till detta årtusende. Finska tullen har också som avsikt att förnya tre andra tullstationer som är belägna vid gränsen mot Norge. Näst i tur är Kivilompolo där planeringen redan börjat. Byggnadsarbetet börjar enligt planerna nästa vår. Efter Kivilompolo kommer tullstationerna i Karigasniemi och Utsjoki att förnyas. På motsvarande sätt planerar norska tullen att inom den närmaste framtiden förnya tullstationerna på sin sida av gränsen i Neiden och Polmak.

Kilpisjärvi är det mest trafikerade övergångsstället mellan Norge och Finland med cirka hundra passerande långtradare per dygn. I fjol växte den tunga trafiken med en fjärdedel.

- Kilpisjärvi är ett mycket viktigt gränsövergångsställe för turismen i nordvästra Lappland och för den norska fiskeindustrin. Därför är det naturligt att den länge förväntade förnyelsen av tullstationerna vid gränsen mellan Finland och Norge började just här i Kilpisjärvi, påpekar Tullens generaldirektör Antti Hartikainen.

I Kilpisjärvi arbetar norska och finska tulltjänstemän i gemensamma lokaler och utför arbetsuppgifter smidigt för båda ländernas räkning. Den nya stationen har sammanlagt 496 kvadratmeter lägenhetsyta i tre olika byggnader. Kostnaderna för byggande av den nya tullstationen uppgick till 2,165 miljoner euro som underskrider det fastställda takpriset med 175 000 euro. Därtill kostade byggandet av vägområden 2,8 miljoner euro och anskaffningen av övervakningsteknik 400 000 euro. Vid planeringen av byggnadshelheten satsade man på god funktionalitet och energieffektivitet och därför är tullstationen i Kilpisjärvi en ovanligt liten byggnad med beaktande av sitt ändamål.

- Utrymmeseffektiviteten i Kilpisjärvi tullstation är av toppkvalitet. Trots det har man kunnat bygga säkra och funktionella arbetsutrymmen för de finska och norska tulltjänstemännen. Också under byggandet strävade vi efter att minimera riskerna. Tullstationen har monterats av storelement som byggts i en varm industrihall, vilket gör att man kunnat minimera vädrets inverkan på konstruktioner under bygget, framhäver Tullens materialdirektör Pirkko Paavola-Häggblom. Enligt henne tar man modell av Kilpisjärvi när de övriga tullstationerna vid den norska gränsen förnyas.

På den nya tullstationen är man förberedd på att godstrafiken ökar och på att hantera rusningssituationer på ett säkert sätt. Därför ryms det ett mångfaldigt antal långtradare på trafikområdet jämfört med tidigare. Nya tydliga trafikarrangemang, förbättring av riksvägens balanslinje, ny belysning, trafikljus samt nya skilda tullfiler och stoppområden gör trafiken smidigare på riksväg 21 nära tullstationen och förbättrar säkerheten för trafiken och personalen på området.

- Trafikarrangemangen vid gränsövergångsstället är nu moderna, fungerande och säkra. Därtill har miljöfrågorna beaktats i trafikarrangemangen så att det för regn- och smältvatten byggts grundvattenskydd enligt nutida krav, berättar projektchef Tomi Tiuraniemi från Lapplands närings-, trafik- och miljöcentral.

Tullen i Kilpisjärvi hör administrativt till Torneå tulls område. Fastigheten ligger i Övre Lapplands landskapligt värdefulla fjällområde på östra sidan av Siilasjärvi.

Den första tullverksamheten i Kilpisjärvi skedde redan för drygt hundra år sedan då krigsmateriel fördes in från Norge med renar och hästar. Finska tullen började sin verksamhet i Kilpisjärvi år 1946 i gränsbevakningsväsendets tält i juni och norska tullen på andra sidan gränsen i Helligskogen i juli.

Det första tullhuset byggdes i Kilpisjärvi år 1949 och ersattes av ett nytt år 1969. Gränstullsamarbetet mellan Finland och Norge startade i gemensamma utrymmen i den nya tullstationen den 25 september 1969 då norrmännen slutade med tullverksamheten på sin sida av gränsen.

Pressmeddelande