Hoppa till innehåll

Förnyandet av tulldeklarationer för särskilda förfaranden och förenklade tulldeklarationer skjuts upp till år 2022

Utgivningsdatum 1.12.2020 12.00
Pressmeddelande

De importdeklarationer som företag inger till Tullen förnyas stegvis. I den första fasen i april 2021 är målet att förnya standardtulldeklarationerna för varor som ska övergå till fri omsättning samt skattegränsdeklarationerna. Den andra fasen, som var planerad till slutet av år 2021, skjuts upp till våren 2022. Då förnyas deklarationer för särskilda förfaranden och förenklade deklarationer. 

Av deklarationerna för särskilda förfaranden förnyas deklarationerna för aktiv förädling, tillfällig införsel och slutanvändning. Samtidigt tas en ny tullförfarandekod, 44, i bruk i deklarationerna för slutanvändning. 

Följande förenklade deklarationer kommer att förnyas eller vara helt nya: 

  • transportmedelsspecifika elektroniska förenklade deklarationer vid periodförtullning (dessa deklarationer ersätter nuvarande överlåtelser med fraktsedel)
  • enstaka förenklade deklarationer (vid förtullning i två faser)
  • nya elektroniska anmälningar av varors ankomst för EIR-tillståndshavare, dvs. tidigare hemförtullare vid import

Samtidigt förnyas de kompletterande deklarationerna till alla ovannämnda deklarationer.

Meddelandedeklaranterna ska testa de nya deklarationerna med Tullen

Meddelandedeklaranterna ska uppdatera sina deklarationer och testa dem med Tullen. Tullen strävar efter att publicera meddelandebeskrivningarna, dvs. meddelandespecifikationerna, cirka ett år innan deklarationerna tas i bruk.

Mera information: UCC(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering