Hoppa till innehåll

Förnyade importdeklarationer och deklarationer för tullagring tas i bruk i november 2020

Utgivningsdatum 24.8.2020 12.38
Pressmeddelande

Tullen har som mål att ta i bruk de förnyade importdeklarationerna och uppdaterade deklarationerna för tullagring 21.11.2020. Vi bekräftar ännu datumet när vi närmar oss det.

Importtulldeklarationerna för företag förnyas stegvis

I november förnyas företagens standardtulldeklaration för import, som inges när varor övergår till fri omsättning (deklarationer med tullförfarandekoden 40 samt förfarandekoderna 01, 07, 40, 42, 45, 61, 63, 95 och 96). Samtidigt förnyas också tulldeklarationerna för varor som förs in till Finland från ett område utanför EU:s skatteområde eller från ett EU-land till Åland, samt deklarationerna för varor som transporteras mellan Åland och övriga Finland. Dessa deklarationer kan efter 21.11.2020 inte längre inges till tullkontoren, utan de ska upprättas elektroniskt.

Datainnehållet i Webropol-deklarationen som används vid transporter mellan Finland och Åland ändras redan i september 2020 så att den motsvarar datainnehållet i den nya tulldeklarationen. I praktiken minskar antalet uppgifter som ska anges från det nuvarande. Man kan fortfarande ladda upp ett manifest eller andra bifogade handlingar som bilaga till Webropol-deklarationen.

Övriga importdeklarationer, dvs. deklarationerna för aktiv förädling, slutanvändning och tillfällig införsel, liksom alla förenklade deklarationer, inges tills vidare på samma sätt som tidigare. Dessa deklarationer förnyas vid ett senare skede.

Från och med 1.7.2021 ska man också inge en elektronisk tulldeklaration för importer av varor med ett värde under 22 euro. EU-rådet beslöt i juli 2020 att flytta fram datumet som tidigare angetts för denna ändring, dvs. 1.1.2021. I början av juli 2021 tar man i bruk en ny tulldeklaration för varor av lågt värde, som kan inges för varuförsändelser som har ett värde på högst 150 euro.

Deklarationerna kan inges antingen i Tullens e-tjänst eller med meddelanden

Importdeklarationer kan i fortsättningen inges till Tullen i tre olika tjänster: den nya tullklareringstjänsten som tas i bruk i november, den nuvarande importförtullningstjänsten för privatpersoner och importförtullningstjänsten för företag. Den nuvarande importförtullningstjänsten för företag kan från och med 21.11.2020 endast användas för att inge deklarationer för aktiv förädling, slutanvändning och tillfällig införsel. Sådana momsregistrerade företag som också är skattegränskunder kan fortfarande inge sammandragsdeklarationer över godstrafiken mellan Åland och Fastlandsfinland till den nuvarande deklarationstjänsten för Ålands skattegräns (ALA). Övriga deklarationer för transporter mellan Åland och Fastlandsfinland ska i fortsättningen inges i importförtullningstjänsten för privatpersoner eller i den nya tullklareringstjänsten.

Meddelandedeklaranterna ska testa de förnyade deklarationsmeddelandena med Tullen. Meddelandedeklaranterna vid import ska övergå till att använda de förnyade meddelandena stegvis från och med 21.11.2020 enligt de tidtabeller som överenskommits med företagen. De förnyade meddelandena ska vara i bruk senast 1.4.2021. Tills vidare inger meddelandedeklaranterna alla deklarationerna för särskilda förfaranden och de förenklade deklarationerna till det nuvarande ITU-systemet.

Uppdateringar av deklarationer för tullagring 21.11.2020

Meddelandedeklaranterna vid tullagring ska uppdatera sina system så att de motsvarar Tullens meddelandebeskrivningar för import, 2:a fasen. Meddelandedeklaranterna ska testa de uppdaterade deklarationerna med Tullen innan de tas i bruk. Från och med 21.11.2020 tar Tullen endast emot deklarationsmeddelanden som motsvarar uppdateringarna.

Ingivandet av deklarationer för tullagring via deklarationstjänsten ändras. Några ändringar görs i innehållen för deklarationerna för tullagring. I standardtulldeklarationen ska man som ny uppgift ange till exempel aktörens natur. Koden för ytterligare uppgifter 00500 tas ur bruk och därför ska uppgifterna om importören alltid anges i deklarationen.

Mera information: UCC(at)tulli.fi

Kundmeddelande 10.6.2020: Nya tulldeklarationer vid import till Åland

Kundmeddelande 21.4.2020: Meddelandedeklaranterna vid tullagring ska uppdatera sina system i slutet av år 2020

Kundmeddelande 4.3.2020: Importdeklarationerna förnyas i två steg under åren 2020 och 2021

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering