Hoppa till innehåll

Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (KN) – rättelse

15.4.2016 14.44 | Publicerad på svenska 29.12.2016 kl. 8.23
Pressmeddelande

29/2016, IOL

Kommissionen publicerade den 15 april 2016 bifogad rättelse (2016/C 134/4) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 134, 15.4.2016, s. 6. Rättelsen gäller en förklarande anmärkning till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s.1).

TMD