Hoppa till innehåll

Förhandskontroll av import av aluminiumprodukter från tredje land

27.4.2018 12.52 | Publicerad på svenska 27.4.2018 kl. 12.58
Pressmeddelande

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2018/640 har övervakning i förväg införts vid import av vissa aluminiumprodukter med ursprung i tredje land. Förordningen publicerades den 26 april 2018 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 106 och den träder i kraft den 27 april 2018.

Övervakningen i förväg gäller import av följande produkter:

7601
7604
7605
7606
7607
7608
7609
7616 99

Övergång till fri omsättning av ovannämnda produkter förutsätter att ett övervakningsdokument utfärdat av en behörig myndighet i en medlemsstat (i Finland Tullen) visas upp fr.o.m. den 12 maj 2018.

Förordningen gäller import vars nettovikt överstiger 2 500 kg.  Produkter med ursprung i Norge, Island och Liechtenstein ingår inte i förordningens tillämpningsområde.

Ansökan om övervakningsdokument

Övervakningsdokument söks med blankett 654A.

Ansökan ska åtföljas av en kopia av fakturan eller orderbekräftelsen.

Importören ska också vid begäran visa upp ett tillverkningsintyg, utfärdat av aluminiumproducentfabriken, i de fall då varorna inte inköpts direkt i tillverkningslandet.

Ansökan om övervakningsdokument ska undertecknas och skickas (inklusive bilagor) per e-post till adressen ennakkotarkkailu(at)tulli.fi eller per post till adressen Tullen, PB 512, 00101 Helsingfors.

Övervakningsdokumentet gäller i alla unionsländer. Giltighetstiden är fyra månader. Giltighetstiden för ett outnyttjat eller bara delvis utnyttjat övervakningsdokument kan förlängas med en motsvarande period.

Övervakningsdokumentets nummer och datum ska anges tillsammans med dokumentkoden I004 i tulldeklarationsmeddelandet.

Mera information:

Tullrådgivningen, tfn 0295 5202
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Kundmeddelande