Hoppa till innehåll

Företagsstrukturen för utrikeshandel med varor och tjänster 2015

27.4.2017 9.00Tullen, Statistik

Sampublikation av Tullen och Statistikcentralen

I denna sampublikation av Tullen och Statistikcentralen beskrivs företag som bedrivit utrikeshandel år 2015 och deras företagsstruktur. Publikationen är den första i sitt slag. Det har inte tidigare i Finland publicerats uppgifter om företagsstrukturen inom utrikeshandel med varor och tjänster som en helhet.

De företag som bedriver utrikeshandel beskrivs utgående från företagens näringsgren, ägandeförhållande, antalet anställda och storleksklass. Samtidigt belyser man skillnaderna mellan Tullens statistik över utrikeshandel med varor (ITGS) och Statistikcentralens betalningsbalans (BoP). 


Förfrågningar:

Sevón, Tiina tfn 040 332 8678
Kuusisto, Mervi tfn 040 332 8470
E-post: förnamn.efternamn@tulli.fi

Rajala, Mirjami tfn 029 551 3540
Sippola, Risto tfn 029 551 3383
E-post: förnamn.efternamn@stat.fi

Export och import efter näringsgren år 2015
  • Export och import efter näringsgren år 2015

Asiasanat
Företagsstatistik om utrikeshandel