Hoppa till innehåll

Företag som exporterar EU-ursprungsprodukter till Japan – registrera dig i REX-systemet

18.12.2018 11.17
Pressmeddelande

Europaparlamentet har godkänt ett frihandelsavtal mellan EU och Japan. Avtalet torde träda i kraft den 1 februari 2019. Efter avtalets ikraftträdande behöver man i Japan inte längre betala importtullar för merparten av produkterna med ursprung i EU.

Erhållande av tullförmånen i Japan förutsätter att det finländska exportföretaget upprättar en ursprungsförsäkran på fakturan eller någon annan kommersiell handling som beskriver ursprungsprodukten. För exportföretag lönar det sig att via Tullen ansöka om registrering som registrerad exportör i EU:s REX-system. Som registrerad exportör kan företag upprätta ursprungsförsäkringar för EU:s ursprungsprodukter vid export till Japan, när värdet av ursprungsprodukterna i försändelsen är mer än 6 000 euro.  När denna värdegräns överskrids ska ursprungsförsäkringarna alltid förses med exportföretagets REX-registreringsnummer. 

Om ett exportföretag redan har ett REX-registreringsnummer för export till exempel till Kanada, behöver företaget inte ansökan om en ny registrering. 

Ingen avtalstext på svenska har ännu publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Avtalet finns publicerat på engelska på Europeiska kommissionens webbplats EU-Japan Economic Partnership Agreement: texts of the agreement

Mera information:

Meddelanden om förmånsbehandling