Hoppa till innehåll

Förändringar i statistiken: Enhetsvärde- och volymindex för utrikeshandeln med varor, CPA-klassificering och månadspublikationen om utrikeshandeln med varor

Utgivningsdatum 31.3.2022 9.01
Pressmeddelande

Basåret för enhetsvärde- och volymindex för utrikeshandeln med varor har ändrats till 2020=100 från och med det statistiska året 2022. Beräkningen av indexen baseras nu på CPA 2015 klassificeringen. Tidsserien har omräknats från början av år 2020. Nya prisgänser har använts vid beräkningen, vilket påverkar förändringsprocenterna för åren 2020-2021. Indexserier med basår 2010=100 och beräknade enligt CPA 2008-classificeringen produceras inte längre.

Från och med 2022 års statistik publiceras uppgifter om utrikeshandeln med varor gällande CPA-klassificeringen enbart enligt CPA 2015-klassificering. Produktionen enligt CPA 2008-klassificeringen upphörde vid det statistiska året 2021. (Produktklassificering efter näringsgren; Classification of Products by Activities).

Alla tabeller och figurer som berörs av förändringarna i månadspublikationen om utrikeshandel med varor har uppdaterats. Detaljerade uppgifter för både enhetsvärde- och volymindex för utrikeshandeln med varor samt CPA 2015-klassificeringen publiceras i Uljas-statistikdatabasen för utrikeshandeln med varor.

Statistikmeddelande Ändringar i statistiken