Hoppa till innehåll

För hundra år sedan: Tullstyrelsen flyr från Helsingfors

28.1.2018 8.00
Pressmeddelande

Det socialdemokratiska partiet och de röda gardena hade kommit överens om att revolutionen skulle börja den 26 januari 1918. Två dagar senare grundades Finlands folkkomissariat som utropade sig till landets nya regering. På kvällen den 27 januari tog de beväpnade röda gardena över makten i städerna i södra Finland. Vapen och bistånd hade fåtts av den ryska militären.

I det statliga ämbetshuset där även Tullstyrelsen var verksam hade i början av året anställts en nattvakt för att hindra eventuella intrångsförsök. Den 27 januari började det röda gardet i Helsingfors att ta motrevolutionärer till fånga och samla in vapen från privatpersoner. Mot kvällen och på natten hördes det skott i centrum när folk satte sig till motvärn mot gardister som trängde sig in i deras hem. För natten utlystes utegångsförbud.

I och med den hotfulla situationen lade senaten och de övriga ämbetsverken ner sin verksamhet. Så också i ämbetshuset på Nylandsgatan 3–5 där Tullstyrelsen befann sig i femte våningen. De statliga ämbetsmännen sökte sig bort från staden. Trots röda gardets häktningsorder lyckades alla senatorer och ämbetsmän komma undan. Den 28 januari uppmanade senaten alla ämbetsmän i områden där de röda tagit makten att börja strejka.

De sista breven från Tullstyrelsen i Helsingfors är daterade den 28 januari 1918. I ett av dem underrättades tullkontoren att senaten återtagit importförbudet på böcker, så böcker behövde inte längre konfiskeras. En betydande del av breven handlade om alkoholdrycker. Tullstyrelsen meddelade tullkammaren i Torneå att den godkänner i efterskott de försiktighetsåtgärder som där vidtagits på nyårsafton. Tullkammaren hade flyttat alla beslagtagna alkoholdrycker över till Haparanda för att ryska soldater inte skulle ta dem. Vid den ryska gränsen kunde man inte ta till liknande åtgärder. Tullkammaren i Sordavala beordades att hålla kvar de 48 flaskor vin från Krim som varit beslagtagna sedan 1914. Samma instruktioner fick tullposteringarna i Taipale och Käsnäselkä som konfiskerat 15 flaskor ryskt bärvin och 16 liter sprit.

Tågtrafiken mellan Finland och Ryssland fortsatte livlig i januari. Tågen som stannade på stationen i Systerbäck var så fulla av folk att tullvakterna inte rymdes in för att utföra granskningar. Tullstyrelsen föreslog för Järnvägsstyrelsen att konduktörerna skulle hjälpa tullmännen genom att öppna dörrarna till personvagnarna färdigt och uppmana allmänheten att ge plats. Något svar på begäran kom aldrig. Också övervakningen av livsmedelsransoneringen vållade svårigheter. Tullkammaren i Tammerfors hade frågat hur de skulle gå till väga med ett köttkonservparti på 10 kg som saknade importtillstånd. Tullstyrelsen föreslog för Livsmedelsstyrelsen att tillståndsbestämmelserna skulle lättas något så att t.ex. införsel av försändelser under 20 kg inte längre skulle kräva tillstånd. Man visste inte vem i Tammerfors som kunde bevilja sådana importtillstånd.

Kvar på Nylandsgatan 3–5 stannade bara Byggnadsstyrelsens städerska som bodde där och som under de kommande dagarna visade rödgardister omkring i huset, kokade kaffe åt dem och senare också angav ämbetsmännens vistelseorter. Städerskor och vaktmästare hade politiska möten i de statliga ämbetshusen.

Pressmeddelande