Hoppa till innehåll

För hundra år sedan: Tullen och tyska soldater i kollisionskurs

20.8.2018 10.00
Pressmeddelande

Tyskland kom med i det finska inbördeskriget våren 1918, tillkallad av de vita. De tyska truppernas intervention avgjorde inte direkt krigets utgång, men enligt uppskattningar påskyndade den krigsslutet avsevärt. Efter kriget blev relationerna mellan Finland och Tyskland täta. Många tyska soldater stannade kvar i landet, och deras närvaro påverkade också myndigheternas verksamhet. Tullbevakningen försvårades på grund av tyskarnas särställning.

Tullstyrelsen bad med sitt brev av den 20 augusti 1918 senatens expedition för utrikesärenden om hjälp med problemen mellan den tyska militären och tullmyndigheterna. Helsingfors tullkammare hade märkt att man höll på med smuggling och tullförskingringar ombord på de krigsfartyg som under våren hade förlagts till huvudstaden. Man tog med sig varor till och från fartygen utan tillstånd. Det var både civilpersoner och tyska marinsoldater som gjorde sig skyldiga till tullbrott.

I slutet av maj började Tullstyrelsen få anmälningar från Helsingfors tullkammare om att stora mängder kläder och andra varor med exportförbud togs från land till de tyska fartygen för export. Från fartygen togs huvudsakligen spritdrycker i land. Soldaterna ställde sig inte positiva till tullkontroller: många tullkammare rapporterade att deras personal hade utsatts för våld i samband med kontrollerna.

Helsingfors tullkammare rapporterade att den hade effektiverat bevakningen av de tyska fartygen på grund av de ökade överträdelserna, och den lyckades också göra betydande beslag. Tullstyrelsen hade redan underrättat senatens finansexpedition om några fall. Tullen ansåg att den politiska situationen var så känslig att man inte hade velat vidta åtgärder mot de tyska soldaterna.

I brevet beskrevs flera exempel på dessa fall. Tullvakterna Otto Pehrman och Oskar Aufman hade märkt att soldater hade med sig paket med skor till krigsfartyget Kolberg. De försökte beslagta paketen, men ett tiotal marinsoldater attackerade dem och hindrade dem med våld från att fullgöra sin tjänsteplikt. Också från Åbo rapporterade man om liknande incidenter. Man saknade finska statsmaktens reaktion mot de tyska soldaternas beteende, och Tullstyrelsen ville antagligen genom sitt brev påminna om att situationen började bli allvarligare. Enligt utrikesministeriets arkiv ledde inte detta brev och inte heller andra brev till några åtgärder.

Källor: Tullstyrelsens brev. Riksarkivet, utrikesministeriets arkiv.

 År 2018 kommer vi i Tullminnen att sätta oss in i det händelserika och tragiska året 1918.

Pressmeddelande