Hoppa till innehåll

FÖR 50 ÅR SEDAN: Tullen ordnar Finlands första uppvisning med narkotikahundar

29.3.2019 8.00
Pressmeddelande

Den 28 mars 1969 i Olympiaterminalen i Helsingfors hölls den första uppvisningen med narkotikahundar i Finlands historia. Den ordnades av Tullstyrelsen i samarbete med Finska Kennelklubben. Uppvisningen fick mycket publicitet, eftersom den arrangerades i samband med en stor hundutställning. Det var de svenska tull- och polishundarna Basse, Buck och Penny som visade upp sitt arbete med sina förare. Hundarna och deras förare övertygade alla närvarande med sitt kunnande.

I början av år 1969 fanns en oro för den växande narkotikasmugglingen. Tullstyrelsens generaldirektör Jorma Uitto hade hållit en presskonferens i februari och lovat att Tullen skulle skaffa narkotikasökande hundar. Samtidigt hade generaldirektören berättat att Tullen skulle ordna en uppvisning med narkotikahundar i mars samma år. Målet för uppvisningen var att röja undan de juridiska hinder som stod i vägen för skolningen av narkotikahundar. Dittills hade apoteksvarulagen satt stopp för innehav av narkotika i skolningssyfte.

Det juridiska problemet löstes dock snabbare än väntat. Redan i februari 1969 hade man ändrat tolkningen av apoteksvarulagen. Tack vare ändringen kunde finska polisen inleda skolningen av sin första narkotikahund redan samma månad. Trots detta ordnades narkotikahunduppvisningen som Tullen utlovat den 28 mars 1969 i ”Tullpaviljongen”, som Olympiaterminalens byggnad kallades vid den tiden.

I terminalen visade de svenska tull- och polishundarna sina färdigheter i olika söksituationer. En grupp människor som föreställde passagerare anlände till passagerarhallen, och en del av dem hade små mängder narkotika i sina väskor. Resgodsen lyftes upp på inspektionsdisken, varpå hunden hittade alla de substanser som gömts i tre olika väskor. En annan av de svenska hundarna nosade sig fram bland en grupp människor vid ett cafébord och fann övningsämnen i en cigarrettask och en askkopp. Ett av momenten utfördes utomhus, där en av hundarna sökte efter knarkgömmor i en personbil. Det tog inte länge förrän gömmorna i en dörr och i en navkapsel på bilen var avslöjade.

Det fanns gott om medier på plats och de rapporterade ingående om händelsen – det var ju trots allt första gången som hundar som nosar fram narkotika kunde ses i Finland. Förutom generaldirektör Uitto intervjuade medierna de svenska hundförarna samt översten Marlo Hernquist, direktör för svenska arméns hundskola, som hade lärt upp hundarna. I sin intervju med de finländska medierna betonade Hernquist att narkotikahundarna ingalunda ensamma kunde lösa narkotikaproblemet, men var snarare ett effektivt hjälpmedel i det svåra övervakningsarbetet.

Hundarna som visades upp var alla labradorer. Direktören för svenska arméns hundskola, Hernquist, ansåg att labradoren var bättre lämpad för sådant arbete än schäfern. Eftersom merparten av narkotikan smugglades i passagerartrafiken kunde schäferns skyddsinstinkt vara för stark. Resenärerna kunde också bli skrämda av schäfrarna. Dessutom var labradoren varken för liten eller för stor till sin storlek. Hernquist konstaterade även att det inte gick att skola om polishundar till narkotikahundar, eftersom de då skulle förlora en del av de färdigheter de lärt sig.

Fredagsuppvisningen var avsedd för medier och representanter för statsmakten. Under veckoslutet fick även publiken bekanta sig med hundarnas arbete, eftersom uppvisningen ordnades två gånger på lördagen och söndagen.

Bland andra tidningen Uusi Suomi lyfte fram hur hundarna klarade av att arbeta under förhållanden med störande moment. Enligt Helsingin Sanomat var det särskilt anmärkningsvärt hur fort hundarna lyckades göra sina fynd. Ilta-Sanomat betonade i sin tur att hunden inte var ofelbar och att den ingalunda fick narkotika som belöning för sina fynd, utan lönen bestod av klappar. 

Ett par månader efter uppvisningen skickade Tullstyrelsen två tullmän, Robert Schlauf och Guy Grönvall, till svenska arméns hundskola för att utbilda sig i skolning av narkotikahundar.

Svenska tullens labrador Basse visar sin sökförmåga med sin förare, tullvakt Ralf Bergström. Medierna följer koncentrerat med. Bild: Folkets Arkiv.

Källor: Tidningen Koiramme 6–7/1969; tidningen Tullimies 4/1969; Helsingin Sanomat 29.3.1969; Uusi Suomi 29.3.1969; Hufvudstadsbladet 29.3.1969; Ilta-Sanomat 29.3.1969; TV-programmet Ajankuva 28.3.1969. Yles arkiv.

Artikeln Femtio år sedan Pressmeddelande