Flygfraktförsändelse på väg från Vietnam till Ukraina via Finland – Tullens tillägg till gårdagens pressmeddelande

25.7.2014 15.02
Pressmeddelande

I Tullens förundersökning har det idag den 25 juli 2014 fastställts att försändelsen i fråga var en försändelse i samband med normalt militärt samarbete mellan Ukraina och Vietnam som var på väg till Ukraina för reparation och service.

Tullens brottsbekämpning ansvarar för att informera om ärendet. Nästa pressmeddelande om förundersökningen kommer att publiceras den 1 oktober 2014 kl. 12.00, ifall det inte framkommer ny väsentlig information innan dess.

Tullens pressmeddelande den 24 juli 2014 kl. 16.30

Flygfraktförsändelse på väg från Vietnam till Ukraina via Finland – Tullen undersöker exportbrott som avser försvarsmateriel

På Helsingfors-Vanda flygplats stoppades den 24 juni 2014 en flygfraktförsändelse på lite över tusen kilo som anlänt från Vietnam via Hong Kong. Försändelsen var en transitförsändelse som var på väg till Ukraina. Försändelsen valdes ut för kontroll på basis av Tullens egen riskanalys. Tullkontroll av försändelsen utfördes den 27 juni 2014, och för detta fick Tullen handräckning av flygplatspolisens Tepo-grupp och av Försvarsmakten. Kompletterande tullkontroll av försändelsen har utförts den 18 juli 2014.

Försändelsen är av försvarsmateriell natur och kräver tillstånd, och detta har utretts av Tullens brottsbekämpning genom en begäran om expertutlåtande som riktats till försvarsministeriet. Enligt de expertutlåtanden som erhållits innehåller försändelsen målsökare för jaktrobotar, som ska klassificeras som försvarsmateriel. Enligt lagen om export av försvarsmateriel kräver transittransport genom Finland att tillstånd söks hos försvarsministeriet. Tillstånd för transittransport av produkterna hade inte sökts.

Tullen undersöker ärendet som exportbrott som avser försvarsmateriel och varorna i försändelsen har beslagtagits. Förundersökningen i ärendet är i ett tidigt skede och inga gripanden har gjorts i samband med undersökningen. Internationell rättshjälp kommer att begäras av olika länders myndigheter för att reda ut brottsärendet. Av denna orsak uppskattas förundersökningen pågå i minst ett halvt år.

För exportbrott som avser försvarsmateriel kan man dömas till böter eller fängelse i högst fyra år.

Tullens brottsbekämpning ansvarar för att informera om ärendet. Nästa pressmeddelande om förundersökningen kommer att publiceras den 1 oktober 2014 kl. 12.00, ifall det inte framkommer ny väsentlig information innan dess.

Mera information:

Chefen för Tullens bevakningsavdelning Sami Rakshit, tfn 040 332 2506

 

 

Pressmeddelande