Hoppa till innehåll

Finlands handel med Kina minskade

Utgivningsdatum 23.10.2008 9.00
Pressmeddelande

Finlands export till Kina under januari-juli i år stannade på knappa 1,3 miljarder euro, som var 1 procent mindre än föregående år. Importen, litet över 2,4 miljarder euro, minskade under samma tid med tre procent. Ifjol ökade både exporten och importen med nio procent.

- Trots den något minskade handeln har Kina bibehållit sin position som Finlands sjätte största handelspartner, berättar tullöverinspektör Matti Heiniemi från Tullstyrelsen. Kina var under januari-juli Finlands nionde största exportland med sin andel på 3,2 procent och fjärde största importland med sin 6,5 procents andel.

Telefonapparater orsak till minskad export och import

Exporten till Kina har under början av året minskat p.g.a. att exporten av telefonapparater har sjunkit till hälften och att värdet på exporten av järn och stål har minskat med en fjärdedel som en följd av sjunkande priser. Enligt Heiniemi beror också den minskade importen under januari-juli främst på att leveranserna av telefonapparater minskade. Inom textil-, konfektions-, läder- och skoindustrin ökade importen däremot kraftigt.

Kina ett av de största underskottsländerna

Handeln med Kina gick ännu vid decennieskiftet med överskott, men har under de senaste åren uppvisat ett kraftigt underskott. Ifjol var Kina det klart största underskottslandet i Finlands utrikeshandel med ett underskott på 2,3 miljarder euro. Under januari-juli detta år var Kina det tredje största underskottslandet med ett minus på 1,1 miljarder euro. I år har handeln med Ryssland och Tyskland visat ett ännu större underskott än detta.

Tullstyrelsen, Statistikenheten
Mera information fås av tullöverinspektör Matti Heiniemi, tfn 020 492 1845, eller under rubriken Utrikeshandelsstatistik på www.tulli.fi/se
Statistikmeddelande