Hoppa till innehåll

Finlands export och import minskade med en tredjedel år 2009

Utgivningsdatum 9.2.2010 9.00
Pressmeddelande

Utrikeshandelns nedgång, som började redan i november 2008, fortsatte under hela förra året. Finlands export stannade år 2009 på knappa 44,9 miljarder, dvs. 32 procent mindre än ett år tidigare. Mindre än så har värdet på exporten senast varit år 1999. Importen minskade ifjol med 31 procent och stannade på 43,1 miljarder euro. År 2009 låg överskottet i handelsbalansen på knappa 1,8 miljarder euro. Ett år tidigare låg överskottet på nästan 3,2 miljarder euro. Lägre än så har handelsbalansen senast varit år 1991.

Exporten minskade kraftigt i alla viktiga varugrupper, med undantag av export av läkemedel och fartyg. Värdet av exporten av bilar och telefonapparater samt järn och stål minskade med mera än hälften jämfört med exporten år 2008. Exporten av produkter från den kemiska industrin och skogsindustrin minskade med en fjärdedel. Inom importen sjönk de viktigaste produktgrupperna rätt så jämnt med en tredjedel. Betydande undantag var importen av bilar, som minskade med mera än hälften, och importen av adb-maskiner, som minskade med en femtedel.

Bland de största exportländerna blev Ryssland tydligt mindre viktigt, däremot blev andelen export till Kina större. Tyskland och Sverige gick förbi Ryssland i exportländernas storleksordning. Inom importen bibehöll Ryssland sin första plats före Tyskland.

Transitotrafiken på landsvägarna år 2009 minskade med mera än hälften jämfört med föregående år

År 2009 transporterades 1 744 miljoner kilo transitvaror genom Finland till Ryssland, vilket var mindre än hälften av mängden år 2008.  Mindre än så har transportmängden varit senast år 2002.

Under oktober-december 2009 transporterades dock lite mera transitvaror till Ryssland via Finland än under juli-september 2009. Ökningen påverkades av den ökade mängden transporter av personbilar, men på det området blev resultatet ändå långt ifrån nivån för oktober-december 2008.  

Återexporten till Ryssland minskade ifjol snabbare än den övriga exporten

Exporten till Ryssland uppgick år 2008 till över 7,6 miljarder euro. Av detta var cirka 30 procent varor som har tillverkats någon annanstans än i Finland. Under år 2009 har exporten till Ryssland av viktiga återexportvaror, såsom bilar, telefoner och hushållsapparater dock minskat i klart högre grad än helhetsexporten, och på grund av detta håller återexportens andel på att sjunka till ungefär 20 procent.

Tullstyrelsen, Statistikenheten
Mera information fås vid Tullstyrelsen av
statistikchef Timo Koskimäki, tfn 040 332 1851
tullöverinspektör Matti Heiniemi, tfn  020 492 1845
tullöverinspektör Kari Tähtivaara,  tfn 020 492 1844
gällande transitstatistik, av tullöverinspektör Eija Pohjansaari, tfn 020 492 1855
Statistikmeddelande