SV

Finland som transitland – Tullen beslagtog narkotika till ett värde av över 1,3 miljoner euro

22.12.2014 9.00
Pressmeddelande

Under hösten 2014 har Tullen i samband med fyra separata fall beslagtagit sammanlagt omkring 27,8 kg metamfetamin, 14 kg amfetamin och 5 kg kokain.

I förundersökningen har det kommit fram att narkotikan som beslagtogs i fallen, som inte är kopplade till varandra, var avsedd för marknaden i Norge, Ryssland och Japan. Narkotikapartierna hittades i Helsingfors hamnar och på Helsingfors-Vanda flygplats gömda i lönnutrymmen i personbilar och i lönnfack i resväskor.

Under förundersökningen har man haft ett omfattande internationellt samarbete samt informationsutbyte med olika länders myndigheter. Fem personer sitter häktade med anledning av ärendet, och dessutom misstänker man att flera andra personer i utlandet är kopplade till brotten som utreds.

Gatuvärdet för de beslagtagna narkotikapartierna skulle ha uppgått till så mycket som 1 336 000 euro på marknaden i Finland.

Förundersökningen av dessa brott pågår fortfarande. Merparten av fallen går till åtalsprövning i januari–februari 2015.

Mera information: undersökningsledare Tero Virtanen, tfn 040 332 6967

Pressmeddelande