Hoppa till innehåll

Fel har upptäckts i indexserierna för utrikeshandel 2010=100 i CPA2-klasser

Utgivningsdatum 30.6.2015 9.00 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 13.00
Pressmeddelande

I indexserierna för utrikeshandel, dvs. enhetsvärde- och volymindex 2010=100, har funnits felaktiga indextal.

Felaktiga tal har publicerats både för export och import av dessa indexserier. Felaktiga indextal i enhetsvärde- och volymindex har funnits från februari 2011 till mars 2015 i CPA2-klasserna. Dessa tal har varit tillgängliga i Uljas statistikdatabasen mellan mars 2013 och juni 2015.  I publikationen Månadsstatistik om utrikeshandel med varor har de felaktiga indextalen publicerats från och med januari 2013 till mars 2015 i följande tabeller:

9 Volymindex, export 2010=100
10 Volymindex, import 2010=100
11 Enhetsvärdeindex, export 2010=100
12 Enhetsvärdeindex, import 2010=100

Felaktiga tal har funnits enbart i indexseriernas CPA2-klasser i de månatliga indextalen samt i medelvärdet. Även månads-, års-, och glidande medelvärdets förändringar samt effekten har varit felaktiga.  Alla totalindex samt indextalen i CPA3-klasserna har dock varit korrekta.

Även i Uljas statistikdatabasen har de månatliga indextalen samt medelvärden i CPA2-klasserna varit inkorrekta från februari 2011 till mars 2015. Utöver indextalen har även följande indikatorer varit felaktiga: månadsförändring, årsförändring, effekt och 12 månaders glidande medelvärde samt årsförändring av glidande medelvärde. De felaktiga talen har publicerats första gången i mars 2013.

På Tullens hemsidor finns även Excel-tabeller där indextalen är samlade. Även i dessa tabeller har felaktiga indextal i CPA 2-klasserna publicerats under den ovan nämnda perioden. Uppgifterna är nu korrigerade. Dessa tabeller finns bakom länken:
tulli.fi/sv > Statistik > Tabeller > Indexen .

Felet uppstod i samband med att produktionsprocessen för indextalen ändrades och en felaktig referens i kedjningsmetoden förblev oupptäckt. Korrigeringarna har en väsentlig inverkan på de månatliga indextalen i CPA2-klasserna.

Uljas statistikdatabasen har uppdaterats med de korrekta uppgifterna 30.6.2015.

Tullen, Statistik
Förfrågningar: Statistikservice tel. 0295 52335 E-post: statistik@tulli.fi
Statistikmeddelande Ändringar i statistiken