Hoppa till innehåll

Ulkomaankaupan indeksien 2010 =100 pistelukujen CPA1- ja CPA2-tasolla havaittu virheitä

Julkaisuajankohta 31.3.2016 9.00
Tiedote

Ulkomaankauppaa kuvaavien indeksien eli yksikköarvo- ja volyymi-indeksien 2010=100 julkaistuissa tiedoissa on ollut virheellisiä lukuja. Virheellisiä pistelukuja on ollut sekä viennin että tuonnin yksikköarvo- ja volyymi-indekseissä ajanjaksolla joulukuusta 2012 joulukuuhun 2015 CPA1-tasolla ja tammikuusta 2013 joulukuuhun 2015 tuonnin CPA2-tasolla. Virheet johtuivat tilaston tuotantoprosessin muutoksen myötä tulleesta ketjutuksen viittausvirheestä. Korjaukset vaikuttavat indeksien CPA1- ja tuonnin CPA2-tason kuukausittaisiin pistelukuihin olennaisesti.

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilastojulkaisussa on virheellisiä lukuja julkaistu tammikuun 2013 julkaisusta joulukuun 2015 julkaisuun ja ne ovat olleet seuraavissa julkaisun liitetauluissa:

9 Viennin volyymi-indeksi 2010=100
10 Tuonnin volyymi-indeksi 2010=100
11 Viennin yksikköarvoindeksi 2010=100
12 Tuonnin yksikköarvoindeksi 2010=100

Virheellisiä lukuja on ollut tuonnin indeksien CPA2-tasolla tammikuusta 2013 joulukuuhun 2015. Myös tuonnin indeksien muutosta kuvaavat indikaattorit ovat niin ikään olleet virheellisiä. Kaikki kokonaisindeksit ja CPA3-tason indeksien pisteluvut ja niiden indikaattorit ovat sen sijaan oikein.

Uljas-tilastotietokannassa vastaavat tuonnin indeksien CPA2-tasojen pisteluvut ja niiden indikaattorit ovat olleet virheellisiä samalla ajanjaksolla. Virheellisiä lukuja on ollut lisäksi indeksien CPA-luokituksen 1-tasoilla kuukausittaisissa pisteluvuissa ja keskiarvo-pisteluvussa joulukuusta 2012 lähtien, sekä viennissä että tuonnissa.  Myös indeksien joulukuun muutosluvut CPA1-tasolla 2012-2015 ovat olleet virheellisiä. Ensimmäiset virheelliset tiedot on julkaistu maaliskuussa 2013. Kaikki muut indeksien tiedot ovat oikein. Uljas-tilastotietokanta on päivitetty korjatuilla luvuilla 31.3.2016.

Tullin tilastoinnin nettisivuilla on myös Excel-taulukoita, johon indeksien pisteluvut on koottu. Näissä taulukoissa on ollut samat virheelliset tiedot CPA1- ja CPA2-tasoilla samalla ajanjaksolla kuin yllä. Virheet on nyt korjattu. Nämä taulukot löytyvät alla olevasta linkistä:

https://tulli.fi/tilastot/taulukot/indeksit
(tulli.fi > Tilastot > Taulukot > Indeksit)

Tulli, Tilastointi
Tiedustelut: Tilastopalvelu p. 0295 52335 Sähköposti:  tilastot@tulli.fi
Muutoksia tilastoissa Tilastotiedote