Hoppa till innehåll

Fel har upptäckts i indexserierna för utrikeshandel 2010=100 i CPA1- och CPA2-klasserna

Utgivningsdatum 31.3.2016 9.00 | Publicerad på svenska 27.12.2016 kl. 15.21
Pressmeddelande

I indexserierna för utrikeshandel, dvs. enhetsvärde- och volymindex 2010=100, har funnits felaktiga indextal. Felaktiga tal har publicerats både för export och import av dessa indexserier. Felaktiga indextal i enhetsvärde- och volymindex har funnits från december 2012 till december 2015 i CPA1-klasserna och från januari 2013 till december 2015 för import i CPA2-klasserna. Felet uppstod i samband med att produktionsprocessen för indextalen ändrades och en felaktig referens i kedjningsmetoden förblev oupptäckt. Korrigeringarna har en väsentlig inverkan på de månatliga indextalen i CPA2-klasserna.

I indexserierna för utrikeshandel, dvs. enhetsvärde- och volymindex 2010=100, har funnits felaktiga indextal. Felaktiga tal har publicerats både för export och import av dessa indexserier. Felaktiga indextal i enhetsvärde- och volymindex har funnits från december 2012 till december 2015 i CPA1-klasserna och från januari 2013 till december 2015 för import i CPA2-klasserna. Felet uppstod i samband med att produktionsprocessen för indextalen ändrades och en felaktig referens i kedjningsmetoden förblev oupptäckt. Korrigeringarna har en väsentlig inverkan på de månatliga indextalen i CPA2-klasserna.

I publikationen Månadsstatistik om utrikeshandel med varor har de felaktiga indextalen publicerats från och med januari 2013 till december 2015 i följande tabeller:

9 Volymindex, export 2010=100
10 Volymindex, import 2010=100
11 Enhetsvärdeindex, export 2010=100
12 Enhetsvärdeindex, import 2010=100

Felaktiga tal har funnits enbart i indexseriernas CPA2-klasser för import i de månatliga indextalen samt i medelvärdet från januari 2013 till december 2015. Även indikatorerna för dessa indextal har följaktligen varit felaktiga.  Alla totalindex samt indextalen i CPA3-klasserna har dock varit korrekta.

I Uljas statistikdatabasen har samma månatliga indextal samt indikatorerna i CPA2-klasserna för import varit inkorrekta under samma period. Felaktiga tal har även funnits i CPA1-klassens månatliga indextal för både export och import samt medelvärde för dessa. Förändringstalen har varit felaktiga för denna CPA1-klass i decembermånad 2012-2015. De felaktiga talen har publicerats första gången i mars 2013. De övriga indextalen samt indikatorerna har dock varit korrekta. Uljas statistikdatabasen har uppdaterats med de korrekta uppgifterna 31.3.2016.

På Tullens hemsidor finns även Excel-tabeller där indextalen är samlade. Även i dessa tabeller har samma felaktiga indextal publicerats under den ovan nämnda perioden. Uppgifterna är nu korrigerade. Dessa tabeller finns bakom länken:

https://tulli.fi/tilastot/taulukot/indeksit
(tulli.fi > Tilastot > Taulukot > Indeksit)
Tullen, Statistik
Förfrågningar: Statistikservice tel. 0295 52335 E-post: statistik@tulli.fi
Statistikmeddelande Ändringar i statistiken