Hoppa till innehåll

Autoverolain 40 §:n 2 momentissa tarkoitettujen jaksojen määrääminen

Julkaisuajankohta 29.11.2012 13.32
Tiedote

140/2012, JR/JAN

Tullihallitus

Määräys

Dnro
140/010/12

Antopäivä
29.11.2012

Säädösperusta
Autoverolaki 40 § 2 momentti

Voimassaoloaika
1.1.2013 - 27.1.2014

Kohderyhmät
Tullipiirit, rekisteröidyt asiamiehet sekä ajoneuvojen maahantuojat, jotka ovat ilmoittautuneet hakeutuvansa rekisteröidyksi asiamieheksi.


 

Tullihallitus on autoverolain 40 §:n 2 momentin nojalla vahvistanut jaksot, joilta lain 40 §:n 3 momentissa tarkoitettu autoveroilmoitus on annettava. Ilmoitusjaksot ovat kussakin kalenterikuussa seuraavat:

I jakso 1. - 10. päivä
II jakso 11. - 20. päivä
III jakso 21. - kuukauden viimeinen päivä.

Autoveroilmoituksen antaminen

Rekisteröidyn asiamiehen on annettava autoveroilmoitus konekielisenä kultakin jaksolta viimeistään kymmenentenä (10.) päivänä jakson päättymisestä.  Jos viimeinen ilmoituspäivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa ilmoituksen jättää lain säädettyjen määräaikain laskemisesta 5 §:n mukaisesti vielä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Jaksolta määrättävän veron eräpäivä

Jaksolta määrättyjen verojen eräpäivä on 25 päivää jakson päättymisestä. Jaksolta määrätyistä autoveroista lähetetään asiakkaalle jaksoerittely, jolla asiakas voi maksaa yhdellä kertaa kaikki samaan aikaan erääntyvät autoverotuspäätökset. Jos eräpäivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa veron maksaa vielä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikäli asiakas maksaa veron myöhässä, kannetaan lain veronlisäyksestä ja viivekorosta (1556/1995) mukaista viivekorkoa jokaiselta verotuspäätökseltä erikseen (viivekoron minimi on 3 euroa/päätös).

Autoverolain 40 §:n 2 momentissa tarkoitettujen jaksojen määrääminen

  1. jakso1. - 10.päivä
  2. jakso11. - 20.päivä
  3. jakso 21. - kuukauden viimeinen päivä

Tullihallituksen yleiskirje 140/010/12,30.11.2012.

Rekisteröidyn asiamiehen on annettava autoveroilmoitus konekielisenä kultakin jaksolta viimeistään kymmenentenä (10) päivänä jakson päättymisestä.

Autoverotusjakso

Jaksoilmoituksen viimeinen jättöpäivä

Eräpäivä

1. - 10.1.2013

21.1.2013

4.2.2013

11. - 20.1.2013

30.1.2013

15.2.2013

21. - 31.1.2013

11.2.2013

25.2.2013

1. - 10.2.2013

20.2.2013

7.3.2013

11. - 20.2.2013

4.3.2013

18.3.2013

21. - 28.2.2013

11.3.2013

25.3.2013

1. - 10.3.2013

20.3.2013

4.4.2013

11. - 20.3.2013

2.4.2013

15.4.2013

21. - 31.3.2013

10.4.2013

25.4.2013

1. - 10.4.2013

22.4.2013

6.5.2013

11. - 20.4.2013

30.4.2013

15.5.2013

21. - 30.4.2013

10.5.2013

27.5.2013

1. - 10.5.2013

20.5.2013

4.6.2013

11. - 20.5.2013

30.5.2013

14.6.2013

21. - 31.5.2013

10.6.2013

25.6.2013

1. - 10.6.2013

20.6.2013

5.7.2013

11. - 20.6.2013

1.7.2013

15.7.2013

21. - 30.6.2013

10.7.2013

25.7.2013

1. - 10.7.2013

22.7.2013

5.8.2013

11. - 20.7.2013

30.7.2013

14.8.2013

21. - 31.7.2013

12.8.2013

26.8.2013

1. - 10.8.2013

20.8.2013

4.9.2013

11. - 20.8.2013

30.8.2013

16.9.2013

21. - 31.8.2013

10.9.2013

25.9.2013

1. - 10.9.2013

20.9.2013

7.10.2013

11. - 20.9.2013

30.9.2013

15.10.2013

21. - 30.9.2013

10.10.2013

25.10.2013

1. - 10.10.2013

21.10.2013

4.11.2013

11. - 20.10.2013

30.10.2013

14.11.2013

21. - 31.10.2013

11.11.2013

25.11.2013

1. - 10.11.2013

20.11.2013

5.12.2013

11. - 20.11.2013

2.12.2013

16.12.2013

21. - 30.11.2013

10.12.2013

27.12.2013

1. - 10.12.2013

20.12.2013

7.1.2014

11. - 20.12.2013

30.12.2013

14.1.2014

21. - 31.12.2013

10.1.2014

27.1.2014

THT