Hoppa till innehåll

Fastställande av perioder som avses i 40 § 2 mom. bilskattelagen

Utgivningsdatum 29.11.2012 13.32 | Publicerad på svenska 17.1.2017 kl. 10.45
Pressmeddelande

140/2012, JR/JAN

Tullstyrelsen       Föreskrift

Dnr                      140/010/12

Datum                  29.11.2012

Författningsgrund
40 § 2 mom. i bilskattelagen

Giltighetstid
1.1.2013–27.1.2014

Målgrupper
Tulldistrikten, registrerade ombud samt fordonsimportörer som anmält sig som sökande av status som registrerat ombud


 

Tullstyrelsen har med stöd av 40 § 2 mom. i bilskattelagen fastställt de perioder för vilka en bilskattedeklaration enligt 40 § 3 mom. skall avges. Deklarationsperioderna i varje kalendermånad är följande:
1:a perioden: den 1–10 dagen
2:a perioden: den 11–20 dagen
3:e perioden: den 21–sista dagen i månaden.

Avgivande av bilskattedeklarationen

Registrerade ombud skall avge en bilskattedeklaration i maskinläsbar form senast den tionde dagen efter utgången av perioden. Om den sista deklarationsdagen infaller på en helgdag, självständighetsdag, första maj, jul- eller midsommarafton eller helgfri lördag, kan deklarationen enligt 5 § i lagen om beräknande av laga tid ännu inlämnas den första vardagen därefter.

Förfallodag för skatt

Förfallodagen för bilskatter som påförts under en period infaller 25 dagar efter utgången av perioden. Kunderna skickas en periodspecifikation med vilken dessa på en gång kan betala alla sådana bilskattebeslut som förfaller till betalning samtidigt. Om förfallodagen infaller på en helgdag, självständighetsdag, första maj, jul- eller midsommarafton eller helgfri lördag, kan skatten ännu betalas den första vardagen därefter.

Om kunden betalar skatten för sent, uppbärs förseningsränta enligt lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995) separat för varje bilskattebeslut (det lägsta belopp som uppbärs är 3 euro per beslut).

Bilaga

Fastställande av perioder som avses i 40 § 2 mom. i bilskattelagen
1:a perioden den 1–10 dagen
2:a perioden den 11–20 dagen
3:e perioden den 21–sista dagen i månaden.

Tullstyrelsens cirkulär 140/010/12, 29.11.2012

Registrerade ombud ska avge en bilskattedeklaration i maskinläsbar form senast den tionde dagen efter utgången av perioden

Bilskatteperiod

Sista inlämningsdag för perioddeklaration

Förfallodag

1. - 10.1.2013

21.1.2013

4.2.2013

11. - 20.1.2013

30.1.2013

15.2.2013

21. - 31.1.2013

11.2.2013

25.2.2013

1. - 10.2.2013

20.2.2013

7.3.2013

11. - 20.2.2013

4.3.2013

18.3.2013

21. - 28.2.2013

11.3.2013

25.3.2013

1. - 10.3.2013

20.3.2013

4.4.2013

11. - 20.3.2013

2.4.2013

15.4.2013

21. - 31.3.2013

10.4.2013

25.4.2013

1. - 10.4.2013

22.4.2013

6.5.2013

11. - 20.4.2013

30.4.2013

15.5.2013

21. - 30.4.2013

10.5.2013

27.5.2013

1. - 10.5.2013

20.5.2013

4.6.2013

11. - 20.5.2013

30.5.2013

14.6.2013

21. - 31.5.2013

10.6.2013

25.6.2013

1. - 10.6.2013

20.6.2013

5.7.2013

11. - 20.6.2013

1.7.2013

15.7.2013

21. - 30.6.2013

10.7.2013

25.7.2013

1. - 10.7.2013

22.7.2013

5.8.2013

11. - 20.7.2013

30.7.2013

14.8.2013

21. - 31.7.2013

12.8.2013

26.8.2013

1. - 10.8.2013

20.8.2013

4.9.2013

11. - 20.8.2013

30.8.2013

16.9.2013

21. - 31.8.2013

10.9.2013

25.9.2013

1. - 10.9.2013

20.9.2013

7.10.2013

11. - 20.9.2013

30.9.2013

15.10.2013

21. - 30.9.2013

10.10.2013

25.10.2013

1. - 10.10.2013

21.10.2013

4.11.2013

11. - 20.10.2013

30.10.2013

14.11.2013

21. - 31.10.2013

11.11.2013

25.11.2013

1. - 10.11.2013

20.11.2013

5.12.2013

11. - 20.11.2013

2.12.2013

16.12.2013

21. - 30.11.2013

10.12.2013

27.12.2013

1. - 10.12.2013

20.12.2013

7.1.2014

11. - 20.12.2013

30.12.2013

14.1.2014

21. - 31.12.2013

10.1.2014

27.1.2014

TMD