Hoppa till innehåll

Exportpriserna steg med över fem procent
Exportvolymen ökade med 9,4 procent år 2017

Utgivningsdatum 27.4.2018 9.00
Pressmeddelande

Enligt Tullens utrikeshandelsstatistik ökade värdet av Finlands varuexport år 2017 med 15 procent. Värdet på exporten uppgick till 59,6 miljarder euro. Exportpriserna steg med 5,2 procent, och volymen på exporten ökade med 9,4 procent. Värdet på importen ökade med 13 procent år 2017 och uppgick till 62,2 miljarder euro. Importvolymen växte med 8,2 procent och importpriserna steg med 5,0 procent. År 2017 visade handelsbalansen ett underskott på nästan 2,6 miljarder euro.

Enligt Tullens utrikeshandelsstatistik ökade värdet av Finlands varuexport år 2017 med 15 procent. Värdet på exporten uppgick till 59,6 miljarder euro. Värdeökningen berodde på att exportvolymen ökade och exportpriserna steg. Exportpriserna steg med 5,2 procent, och volymen på exporten ökade med 9,4 procent. Värdet på importen ökade med 13 procent år 2017 och uppgick till 62,2 miljarder euro. Importvolymen växte med 8,2 procent och importpriserna steg med 5,0 procent. År 2016 minskade värdet på exporten med fyra procent och exportvolymen med 4,0 procent. Exportpriserna ökade då med 0,4 procent. Värdet på importen ökade med en procent, vilket berodde på att volymen ökade med 0,1 procent och priserna steg med 0,5 procent.

Underskottet i handelsbalansen minskade i fjol en aning jämfört med året innan. År 2017 visade handelsbalansen ett underskott på nästan 2,6 miljarder euro. Underskottet i handeln med EU-länderna var nästan två miljarder euro. Handeln med länderna utanför EU visade däremot ett underskott på 623 miljoner euro. År 2016 låg underskottet på 3,1 miljarder euro. Underskottet i handeln med EU-länderna var då 3,6 miljarder euro, medan handeln med länderna utanför EU då visade ett överskott på 434 miljoner euro. År 2015 uppgick underskottet i handelsbalansen endast till 613 miljoner euro, underskottet i handeln med EU-länderna var då 2,3 miljarder euro, medan handeln med länderna utanför EU då visade ett överskott på nästan 1,7 miljarder euro.

Exporten i nästan alla huvudindustrigrenar vände tydligt uppåt år 2017. Exporten av skogsindustriprodukter ökade med fem procent. Exporten av maskiner och apparater ökade med 12 procent. Av huvudindustrigrenarna var det exporten av transportmedel som ökade mest, med 70 procent, och exporten av metallindustriprodukter växte också snabbt, med 18 procent. Värdet på exporten av oljeprodukter steg med 19 procent, men exporten inom övrig kemisk industri ökade med sex procent. Exporten av instrument och mätare ökade med tio procent, och exporten av livsmedel med 12 procent.

Den totala importen av varor ökade med 13 procent år 2017. Importen av investeringsvaror växte med sex procent. Importen av driv- och smörjmedel ökade en femtedel och importen av industrin insatsvaror med 24 procent. Importen av transportmedel samt delar och tillbehör växte med 23 procent medan importen av livsmedel och drycker ökade enbart med fyra procent. Importen av konsumtionsvaror minskade däremot, med fem procent.

Värdet på exporten till EU-länderna ökade med 17 procent år 2017. Exporten till euroområdet växte med en femtedel. Exporten till länderna utanför EU ökade med 12 procent. År 2016 minskade exporten till både EU-länderna och till länderna utanför EU med fyra procent. Importen från alla EU-länder steg med en tiondel. År 2016 låg EU-importen på samma nivå som år året innan. Importen från länderna utanför EU ökade med 17 procent år 2017.  Året innan ökade importen från länderna utanför EU med två procent.

EU-ländernas andel av Finlands export steg år 2017 en aning från föregående års 59,1 procent till 60,1 procent. Inom importen minskade EU-ländernas andel en smula från föregående års 62,2 procent till 60,8 procent. Andelarna i handeln med länderna utanför EU ändrades på motsvarande sätt. I fjol utgjorde denna handel 39,9 procent av exporten och 39,2 procent av importen, medan andelarna år 2016 var 40,9 procent vid export och 37,8 procent vid import.

Tullen, Statistik
Förfrågningar:
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
E-post: förnamn.efternamn@tulli.fi
Mediemeddelande Statistikmeddelande