Hoppa till innehåll

Exportörer i vissa GSP-länder ges tilläggstid för REX-registrering – ursprungscertifikat formulär A kan fortsätta användas

17.6.2020 10.11
Pressmeddelande

Exportörerna i förmånsländerna inom EU:s GSP-system borde vara registrerade i EU:s REX-system senast 30.6.2020. På grund av svårigheter som coronapandemin medfört kan dock myndigheterna i vissa förmånsländer inte registrera sina exportörer inom den fastställda tidsfristen.

Kommissionen har utfärdat en förordning, med stöd av vilken förmånsländerna kan anmäla att de behöver tilläggstid för registrering av sina exportörer (EUT 178, 8.6.2020). Kommissionen publicerar senare på sin webbplats en förteckning över de förmånsländer för vilka övergångsperioden för registrering av exportörer förlängs fram till slutet av år 2020. Myndigheterna i dessa länder ska fortsätta att utfärda ursprungscertifikat formulär A fram till 31.12.2020 till de exportörer som vid tidpunkten för sin begäran ännu inte har registrerats.

Kommissionen upprätthåller på sin webbplats förteckningar över läget gällande registreringen av exportörer i utomeuropeiska länder och territorier (ULT, på engelska OCT) samt i GSP-länder. Förteckningen över läget i GSP-länderna finns under följande underrubrik: “Dates of application of the REX system for all GSP beneficiary countries”.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande