Hoppa till innehåll

Exporten år 2008 sjönk till föregående års nivå mot slutet av året

Utgivningsdatum 9.2.2009 9.00 | Publicerad på svenska 16.2.2017 kl. 10.35
Pressmeddelande

Värdet av Finlands export låg år 2008 på knappt 66 miljarder euro, dvs. nästan exakt på samma nivå som året innan. Ännu under januari-oktober växte exporten med några procent, men minskningen med en femtedel i november månads export och minskningen med 15 procent i december drog ned den totala exportsumman till år 2007 års nivå. Importen år 2008 ökade med fyra procent trots att också importens värde sjönk med 15 procent i december. Överskottet i handelsbalansen låg år 2008 på lite mera än 3,7 miljarder euro. Mindre än så har överskottet senast varit år 1992. år 2007 låg överskottet på nästan 6,1 miljarder euro.

Den minskade handeln inom basmetallindustrin drog både exporten och importen nedåt. Exporten och importen av oljeprodukter ökade tydligt eftersom priserna steg i början av året. Handeln med maskiner och apparater samt transportmedel ökade något. Exporten av elektroteknik låg på samma nivå som år 2007 men importen avtog något.

EU:s andel av både exporten och importen var lite mindre än år 2007. EU:s andel av Finlands totala export var ifjol 55,9 procent och andelen av den totala importen var 54,5 procent. Minskningen beror på den ökade handeln med länder utanför EU, främst Ryssland. Ryssland var ifjol Finlands viktigaste handelspartner både inom exporten och importen. Tyskland bibehöll sin position som näst viktigaste handelspartner. Handeln med både Kina och Förenta Staterna var mindre än föregående år.

Transitotrafiken på landsvägarna minskade mot slutet av året

År 2008 ökade mängden varor som transporteras till Ryssland i transittrafik med tre procent jämfört med föregående år. Mängden varor som transporterades under årets sista kvartal var dock 14 procent mindre än året innan.

Den största orsaken till den minskade mängden transitvaror var nedgången i transittransporter av personbilar som började redan på hösten. Under oktober-december 2008 transporterades cirka 60 000 personbilar mindre genom Finland än samma tid föregående år.

Cirka 30 procent av exporten till Ryssland var återexport år 2007

Av exporten till Ryssland år 2007, som låg på mera än 6,7 miljarder, var cirka 30 procent varor som har tillverkats någon annanstans än i Finland. Återexportens andel hölls på samma nivå som föregående år. Värdet av återexporten av bilar var 830 miljoner euro. Hemelektronik till ett värde av 370 miljoner euro och hushållsmaskiner till ett värde av cirka 150 miljoner exporterades. De återexporterade varorna hade sitt ursprung närmast i EU-området och sydöstra Asien.

Tullstyrelsen, Statistikenheten
Mera information fås vid Tullstyrelsen av
statistikchef Timo Koskimäki, tfn 020 492 1851 eller 040 332 1851
tullöverinspektör Matti Heiniemi, tfn 020 492 1845
tullöverinspektör Kari Tähtivaara, tfn 020 492 1844
tullöverinspektör Eija Pohjansaari (transitstatistik), tfn 020 492 1855


 

Statistikmeddelande