Hoppa till innehåll

Exportdeklarering av fraktförsändelser som omfattas av diplomatiskt skydd

Utgivningsdatum 26.1.2011 14.36 | Publicerad på svenska 17.1.2017 kl. 14.51
Pressmeddelande

10/2011, JR/MAL

Tullstyrelsen

      Föreskrift

Dnr
10/010/11

            Datum
            26.1.2012

Målgrupper
Tullkontor, ambassader, kunder som använder sig av exportförfarandet

Tullformaliteterna gällande transport av varor som tillhör medlemmar av diplomatisk personal grundar sig på Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser (18.4.1961).

För diplomatvaror som transporteras som frakt ska en elektronisk exportdeklaration lämnas in.

I deklarationsuppgifterna kan materialförsändelserna som förutsätter diplomatiskt skydd klassificeras enligt en sammanfattande varukod (till exempel stoppade stolar av trä 9401 61 00). Som varornas värde anges varornas nominella värde.

Statusen för ifrågavarande varor anges med den nationella förfarandekoden 7VF (Varor avsedda för diplomatbruk eller liknande) på varupostnivå i exportdeklarationen. Dessutom anges på deklarationsnivå tilläggskoden för särskild upplysning FIXXX (Annan tilläggsuppgift) samt ”Diplomatic Mail”, eller för försändelser till Förenta Staterna (Los Angeles) och Nigeria (Abuja), ”Diplomatic Pouch”.

Vid användning av SAD-blankett i reservförfarandesituationer anges koderna i fråga enligt följande: 7VF i andra delfältet av fält 37 och FIXXX jämte text i fält 44.

Den elektroniska tulldeklareringen vid export (och reservförfarandet i undantagssituationer) ersätter de nuvarande deklarationsförfarandena för fraktförsändelser som åtnjuter diplomatiskt skydd.

Denna föreskrift ska tillämpas från och med den 1 mars 2011.

Denna anvisning gäller inte varor som medlemmar av diplomatisk personal för med sig.

TMD