Hoppa till innehåll

Eventuellt tillfälligt upphävande av tullförmåner som beviljas produkter med ursprung i Kambodja (uppdatering 28.2.2019)

Utgivningsdatum 28.2.2019 9.38
Pressmeddelande

Kommissionen har inlett ett förfarande där de tullförmåner som beviljas Kambodja eventuellt kommer att upphävas tillfälligt.

I kommissionens genomförandeförordning (EUT C 55, 12.2.2019) om ärendet beskrivs orsakerna till inledandet av förfarandet samt anges tidsfristerna för bl.a. avslutande av förfarandet eller för det tillfälliga upphävandet av tullförmånerna.

Kambodja är ett av de s.k. minst utvecklade förmånsländerna i GSP-systemet. Alla produkter med ursprung i landet är för tillfälligt tullfria med undantag av produkterna enligt kapitlet för vapen (EBA, everything but arms).

Kambodja är inne i en övergångsperiod i fråga om de ursprungsbevis som exportörerna använder. De exportörer i Kambodja som redan registrerat sig upprättar själv ursprungsförsäkringar. De som ännu inte registrerat sig använder för tillfället ursprungsintyg Formulär A (Form A) som bestyrkts av en myndighet.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling