Hoppa till innehåll

Europeiska kommissionens tillkännagivande om konsekvenserna av utbrottet av covid-19 för antidumpnings- och antisubventionsundersökningar. Nu kan man lämna synpunkter på tillvägagångssättet.

18.3.2020 14.10
Pressmeddelande

De säkerhetsåtgärder som vidtas på grund av risken för spridning av covid-19 kan påverka handelspolitiska undersökningar framförallt med avseende på två faktorer:

1) kontrollerna på plats och

2) de tidsfrister inom vilka de berörda parterna ska besvara en begäran om information från kommissionen.

Därför meddelar Europeiska kommissionen nu att den förlänger tidsfristerna. Kommissionen reser inte längre till områden som berörs av viruset utan grundar sina undersökningar på informationen i dokumentmaterialet. Nu kan berörda parter lämna synpunkter på detta tillvägagångssätt till kommissionen. Tillkännagivandet publicerades den 16 mars 2020 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 86. Synpunkterna ska lämnas till kommissionen inom 10 dagar efter publiceringen av tillkännagivandet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Corona Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar