Hoppa till innehåll

EU:s nya förordning om offentlig kontroll ändrade importpraxis – har huvudsakligen iakttagits bra

Utgivningsdatum 11.3.2020 15.37
Pressmeddelande

Den nya förordningen om offentlig kontroll i fråga om livsmedels- och fodersäkerhet samt djur- och växtskydd (2017/625) trädde i kraft den 14 december 2019. Syftet med förordningen om offentlig kontroll är att säkerställa att tillsynen över livsmedelskedjan är enhetlig vid alla skeden i olika medlemsländer.

Förordningen medförde ändringar i importrutterna för varor, eftersom importen av vissa produkter bara kan ske via godkända gränskontrollstationer (BCP). Tillsynsåtgärderna ska också genomföras vid gränskontrollstationen eller alternativt vid ett godkänt annat kontrollställe (CP), vilket kan vara aktörens eget utrymme eller ett utrymme som tillhör den som erbjuder lagringstjänsten. För närvarande finns det cirka 60 godkända CP-lager. En förteckning över dessa finns på Tullens webbplats. I regel har importpartierna anlänt på tillbörligt sätt via gränskontrollstationerna, varifrån de styrts till aktörernas CP-lager för tillsyn.

Sundhetscertifikat krävs nu för fler produkter än tidigare vid import. Detta har inte medfört problem vid kommersiell import, men för enskilda resenärer kan detta ännu orsaka huvudbry. Kraven på växters sundhet gäller också vid resandeinförsel. Inga stora problem har observerats vid den effektiverade importkontrollen av livsmedel som hör till Tullens ansvarsområde. När förordningen om offentlig kontroll trädde i kraft blev anmälan i Traces-systemet obligatorisk. Detta har varit en ny uppgift som många kunder fått lära sig, men inte heller detta har orsakat några oöverkomliga problem.

Följande stora ändring i fråga om förordningen om offentlig kontroll sker 1.1.2021, när förordningen även börjar omfatta importen av ekologiska produkter.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande Tullaboratoriets meddelanden