Hoppa till innehåll

EU:s medlemsstater godkände tullhöjning för produkter med ursprung i Förenta staterna

19.6.2018 9.17
Pressmeddelande

Enligt nuvarande uppgift beslöt EU:s medlemsländer 14.6.2018 enhälligt om balanserande åtgärder som vidtas i form av tullhöjningar för vissa produkter med ursprung i Förenta staterna. Höjningarna börjar tillämpas i månadsskiftet juni-juli.

Inga ändringar gjordes i den lista över produkter på vilka höjningar tillämpas som publicerades som bilaga till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/724. Kommissionen godkänner slutligt förordningen inom de närmaste dagarna. Förordningen offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning och ett meddelande om detta publiceras på Tullens webbplats.

Ett meddelande har tidigare publicerats om det här på Tullens webbplats.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande