Hoppa till innehåll

EU-kommissionens informationskampanj för ökad kännedom om de ändringar som brexit för med sig

8.3.2019 10.47 | Publicerad på svenska 11.3.2019 kl. 11.50
Pressmeddelande

Kommissionen effektiverar sin hjälp för EU-företag i tullfrågor för den händelsen att Förenade kungariket utträder ur EU utan avtal. Informationskampanjen är en del av kommissionens åtgärder som inleddes till följd av de slutsatser som Europarådet godkände i december 2018. Kampanjen är särskilt riktad till små och medelstora företag.

Syftet med kommissionens informationskampanj är att öka kännedomen hos de företag som efter den 30 mars idkar handel med Förenade kungariket om vad de kan göra för att handeln ska löpa så smidigt som möjligt efter brexit. Om EU-företag vill undvika betydande störningar är det viktigt att de förbereder sig på att Förenade kungariket blir ett land som står utanför EU, dvs. ett s.k. tredjeland.

Kommissionens informationskampanj har som mål att öka kännedomen om de ändringar som brexit för med sig i EU-intern handel. För fortsatt handel med Förenade kungariket efter landets utträde ur EU utan avtal ska företagen

  • göra en bedömning om de har nödvändiga tekniska och mänskliga resurser att ha hand om tullklarering och iaktta tullreglerna, t.ex. ursprungsreglerna som medför förmånsbehandling.
  • överväga att skaffa olika tillstånd och registreringar hos Tullen för att underlätta sin verksamhet, om Storbritannien hör till deras leveranskedja.
  • kontakta Tullen för att få reda på vilka andra förberedelser som är möjliga.

Kommissionen har publicerat material med information om brexits konsekvenser, inkl.  en minneslista med fem punkter.

De totala konsekvenserna av ett EU-utträde utan avtal kan inte lindras.

Kommissionens meddelande 18.2.2019.

Mera information på tulli.fi:
Privatpersoner
Företag
Videoinspelning om brexits inverkan på tullklarering

Mera information på andra webbplatser:
EU-kommissionen
Utrikesministeriet
Statsrådets kansli
Skatteförvaltningen
Brittiska myndigheternas webbplats

Brexit