Hoppa till innehåll

Ursprung som berättigar till förmånsbehandling; Kumulationsområde med länderna i Västra Balkan

23.8.2010 9.30
Pressmeddelande

140/2010, RAS/LL

Kommissionen har den 20 augusti 2010 publicerat ett nytt meddelande om de avtal om förmånsbehandling vars protokoll om ursprungsreglerna innehåller bestämmelser om diagonal ursprungskumulation mellan EG, länderna i Västra Balkan samt Turkiet (EUT C 225, 20.8.2010, s. 5). En nyhet är att ursprungsreglerna i frihandelsavtalet mellan Turkiet och Serbien nu har en bestämmelse om denna ursprungskumulation. Denna kumulation tillämpas mellan Turkiet och Serbien fr.o.m. den 1 september 2010 (se bilaga nedan).

I avtalet mellan Makedonien och Turkiet har den utvidgade kumulationen tillämpats sedan den 1 mars 2010 (EUT C 44, 20.2.2010).

EU har inget sådant protokoll om ursprungsregler med Kroatien som tillämpningen av denna kumulation förutsätter. I protokollet till det nu gällande avtalet mellan gemenskapen och Kroatien bestäms bara om bilateral kumulation.

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD