Hoppa till innehåll

Ursprung som berättigar till förmånsbehandling; Kumulationsområde med länderna i Västra Balkan

9.8.2011 10.26
Pressmeddelande

126/2011, MNy/LL

Kommissionen har den 21 juli 2011 publicerat ett nytt meddelande om de avtal om förmånsbehandling vars protokoll om ursprungsreglerna innehåller bestämmelser om diagonal ursprungskumulation mellan EU, länderna i Västra Balkan samt Turkiet (EUT L 215, 21.6.2011, s.28). En nyhet är att ursprungsreglerna i frihandelsavtalet mellan EU och Kroatien nu har en bestämmelse om denna ursprungskumulation. Denna kumulation tillämpas mellan EU och Kroatien sedan den 1 juni 2011 (se bilagan nedan). Ändringarna som gjorts i avtalets protokoll om ursprungsreglerna finns publicerade i EUT L 156 av den 15 juni 2011. I protokollet har bland annat en ny bilaga V lagts till. I bilagan ingår en förteckning över de produkter innehållande rikligt med socker som inte omfattas av diagonal kumulation.

I avtalet mellan Albanien och Turkiet tillämpas den utvidgade kumulationen sedan den 1 augusti 2011.

EU har nu ett sådant protokoll om ursprungsregler som tillämpningen av denna utvidgade kumulation förutsätter med alla de länder som omfattas av denna kumulation.

I avtalen mellan Turkiet och Bosnien och Hercegovina samt mellan Turkiet och Kroatien ingår dessa bestämmelser ännu inte.

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor

TMD