Hoppa till innehåll

Ett beslut om frigörande gällande elektroniska deklarationer för tullagring uppvisas för innehavaren av tillfälligt lager

22.3.2019 15.51
Pressmeddelande

Pilotföretagen har börjat lämna in elektroniska deklarationer för tullagring den 20 mars 2019. Om deklarationen för tullagring har ingetts elektroniskt och varorna befinner sig i ett tillfälligt lager, ska ett beslut om frigörande gällande tullagring visas upp för innehavaren av det tillfälliga lagret.

Beslutet om frigörande som fås ur det nya tullklareringssystemet är till formen annorlunda än de överlåtelsebeslut man får för varor som deklarerats till andra tullförfaranden. Innehavaren av det tillfälliga lagret bifogar beslutet om frigörande till sin bokföring. 

Den elektroniska deklareringen för tullagring öppnas för alla i april och det informerar vi om separat.            

          

Mera information:

Tullens föreskrifter

  • Tullens föreskrift om införande av elektronisk deklarering vid tullagerförfarande
    Tullens föreskrift om bokföring vid tullagerförfarande

UCC(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering