Hoppa till innehåll

Publicering av förordningen om tullkvoter för vissa produkter med ursprung i Sydafrika

19.12.2016 8.37 | Publicerad på svenska 27.12.2016 kl. 16.21
Pressmeddelande

119/2016, PNy

Europeiska kommissionen har utfärdat en genomförandeförordning om öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Sydafrika. Förordning nr 2016/2253; publicerad i EUT L 340/15.12.2016,  s. 50 - 56. Förordningen tillämpas retroaktivt från och med den 1 november 2016.

Unionstullkvoter öppnas för varor med ursprung i Sydafrika enligt bilagan nedan. Tullkvoterna förvaltas enligt den ordning som tulldeklarationerna tas emot.

I enlighet med protokoll 4 till det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater å ena sidan och de avtalsslutande SADC-staterna å andra sidan ska tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 2793/1999 upphävas tillfälligt.

Kommissionen har lagt till tullkvoterna i sitt kvotsystem och kvottilldelning begärs på normalt sätt med tulldeklarationen. Begäran om kvottilldelning gällande tulldeklarationer som lämnats fr.o.m. den 1 november 2016 till den dag då förordningen publicerades sker genom en ansökan om omprövning (rättelse) som skickas till Tullens enhet för omprövning vid import.

Tullkvoterna enligt förordningen tilldelas första gången den 13 januari 2017. Begäranden om kvottilldelning som görs genom omprövning ska också skickas till kommissionen senast detta datum för att de ska vara med i den första tilldelningen av kvoterna.

Detta ärende har tidigare behandlats i TMD-meddelandena 101/2016 och 89/2016.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 040 332 4171

TMD