Hoppa till innehåll

Tillämpning av tullkvoter på produkter från Sydafrika fr.o.m. 1.11.2016

22.11.2016 8.29
Pressmeddelande

101/2016, PNy

Öppnandet av tullkvoter för vissa produkter med ursprung i Sydafrika i samband med den provisoriska tillämpningen av det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU- och SADC-staterna väntar på att kommissionen publicerar sin genomförandeförordning om kvoterna.

De nya tullkvoterna syns i Taric men inga kvottilldelningar kan begäras förrän genomförandeförordningen publicerats. Kvoterna har en fotnot TM867:Förmånen av denna tullkvot kan begäras först efter publiceringen av dess tillämpningsförordning.

Med stöd av protokoll 4 i avtalet har tillämpningen av de tidigare tullkvoter som baserat sig på rådets förordning 2793/1999 avbrutits för tiden 1.11–31.12.2016.

Från början av november till publiceringen av genomförandeförordningen uppbärs tariffenlig tull för varorna. Tullen informerar om publiceringen av förordningen.

Kvoter som tillämpas retroaktivt från och med den 1 november 2016 kommer att omfattas av en spärrperiod på 15 arbetsdagar före den första kvottilldelningen. En ansökan om återbetalning av tull innehållande en begäran om kvottilldelning samt bilagorna ska skickas till Tullens enhet för rättelser vid import.

Mera information om det ekonomiska partnerskapsavtalet finns i TMD 89/2016.

TMD