Hoppa till innehåll

EES-avtalet, ursprungsreglerna, HS-ändringarna 2007

5.5.2011 8.18
Pressmeddelande

69/2011, RAS/LL

Ändringarna som gjorts i systemet för harmoniserad varubeskrivning (HS-nomenklaturen) har tillämpats sedan den 1 januari 2007. I bilaga II till EES-avtalets protokoll 4 finns varukodsspecifika ursprungsregler. Bilagan har nu ändrats i enlighet med ändringarna i HS-nomenklaturen. Ändringarna har genomförts genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 4/2011 (EUT L 117, 5.5.2011, s. 1–64). Bilaga II har nu ersätts med en helt ny bilaga II. 

Beslutet tillämpas retroaktivt från den 1 januari 2007. Beslutet ska dock inte tillämpas retroaktivt, om det är till skada för någon juridisk eller fysisk person.

Motsvarande ändringar till följd av HS-ändringarna år 2007 har gjorts i ursprungsprotokoll 3 till avtalet med Schweiz genom beslut nr 2/2009 av gemensamma kommittén EG–Schweiz (EUT L 252, 24.9.2009). 

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD