Hoppa till innehåll

Förhindra penningtvätt – handla rätt!

Utgivningsdatum 16.12.2020 13.02

Finansministeriets pressmeddelande

Syftet med penningtvätt är att dölja ursprunget för egendom eller pengar som skaffats genom brott genom att slussa dem via det lagliga betalningssystemet. Avsikten är att få det att se ut att pengarna eller egendomen förvärvats lagligt.

Detta kan innebära att kontanter som erhållits genom brott deponeras i en bank och slussas via flera andra banker, så att medlen i slutligen verkar ha kommit från en laglig källa. Olagligt skaffade medel kan också användas till exempel till att köpa fastigheter eller värdeföremål. 

Man kan också göra sig skyldig till penningtvätt genom att ta emot dessa slags medel med vetskap om deras olagliga ursprung. En penningtvättare gör sig skyldig till ett brott för vilket det enligt finsk lag kan föreläggas böter eller fängelse.

Penningtvätt förhindras genom samarbete

Genom att förhindra penningtvätt bekämpar man all brottslig verksamhet genom att minska dess ekonomiska lönsamhet. Penningtvätt är en väsentlig del av den organiserade brottsligheten och anknyter ofta också till internationell brottslighet. 

Sådana företag och yrkesutbildade personer, vilkas produkter eller tjänster kan utnyttjas för att dölja medlens ursprung, eller som annars kan upptäcka penningtvätt i sin verksamhet, spelar en viktig roll i förhindrandet av penningtvätt. Flera näringsidkare har därför skyldighet att identifiera sina kunder, bedöma riskerna och rapportera misstänkta transaktioner till centralen för utredning av penningtvätt. 

Informationsutbyte mellan aktörerna är nyckeln till effektiv bekämpning. Flera myndigheter samarbetar för att förhindra penningtvätt. Mer information om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism finns på webbplatsen penningtvätt.fi.

Penningtvätt.fi är en webbplats med information om förhindrande av penningtvätt och bekämpning av finansiering av terrorism. Webbplatsen upprätthålls i samarbete av flera olika aktörer.

Ytterligare information: Jaana Vehmaskoski, konsultativ tjänsteman, tfn. 0295530267, fornamn.efternamn(at)vm.fi

Mediemeddelande