Hoppa till innehåll

Tillfälligt avbrott i EORI-registrering 28.2–6.3.2018

20.2.2018 14.32
Pressmeddelande

Tullen registrerar inte nya EORI-ansökningar under tidsperioden 28.2–6.3.2018.

Om ditt företag vet att det under denna tidsperiod kommer att bedriva sådan verksamhet som omfattas av tullagstiftningen och som kräver EORI-registrering, ska företaget ansöka om EORI-nummer före avbrottet, dvs. senast 27.2. EORI-registreringar görs åter normalt fr.o.m. 7.3.

Avbrottet beror på att de s.k. EORI 2-uppgifterna, som är en del av ändringarna i EU:s tullagstiftning, träder i kraft 5.3.2018. Ändringen av uppgifterna förutsätter uppdatering av kommissionens och medlemsländernas datasystem. Tullen uppdaterar sina system samtidigt.

Mera information om EORI-registrering

Mera information: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Kundmeddelande