Hoppa till innehåll

EORI-nummer blir obligatoriskt i alla exportdeklarationer

Utgivningsdatum 28.11.2019 11.08
Pressmeddelande

I fortsättningen ska alla finländska exportörer samt ombud befullmäktigade av dem ha ett EORI-nummer för att kunna inge exportdeklarationer. Likaså ska återexportörer och exportörer belägna i ett annat EU-medlemsland ange sitt EORI-nummer i exportdeklarationer. Endast privatpersoner behöver inte vara EORI-registrerade när de inger exportdeklarationer. Det kommer att bli obligatoriskt att ange EORI-nummer i alla exportdeklarationer år 2020, vid en tidpunkt som meddelas senare.

Kontrollera ditt företags EORI-nummer

Du kan redan nu kontrollera giltigheten för ditt företags EORI-nummer i EU-tjänsten för validering av EORI-nummer. Du kan kontrollera ett finländskt EORI-nummer genom att mata in landskoden FI + FO-numret i sökfältet. På motsvarande sätt kan du kontrollera giltigheten för ett utländskt företags EORI-nummer genom att mata in landskoden och EORI-numret. Om det EORI-nummer ditt företag har är giltigt behöver du inte göra någonting.

Hur ansöker man om EORI-nummer?

Nuförtiden ska finländska företag ansöka om EORI-nummer i Tullens e-tjänst. Efter det att ett företag fått EORI-nummer kan det också ansöka om att bli registrerad exportkund, vilket innebär att dess uppgifter läggs till i Tullens kundregister. Företag belägna i andra EU-länder ska ansöka om EORI-nummer i sina egna medlemsländer innan de påbörjar exporten. Företag belägna i länder utanför EU ska emellertid fortsättningsvis ansöka om EORI-nummer med blankett. Läs mera om EORI på Tullens webbplats.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande