Hoppa till innehåll

Angivande av EORI-nummer i exportdeklaration fr.o.m.15.6.2010

11.6.2010 10.54
Pressmeddelande

105/2010, AH

Anvisningen i detta TMD har ersatts av kundanvisning för export nr 44 >> Angivande av EORI- och momsnummer i exportdeklarationer (pdf)

Genom Tullstyrelsens beslut 93/010/2010 har det blivit obligatoriskt att ange EORI-nummer även i exportdeklarationer. Företag som är registrerade exportkunder hos den finska tullen är automatiskt innehavare av EORI-nummer. I Finland används FO-numret som EORI-nummer i formen FI12345678-9. För de företag som lämnar in exportdeklarationer i Finland och som inte är registrerade exportkunder hos finska tullen innebär nämnda beslut tills vidare inga ändringar. Fastän EORI-numret enligt EU:s lagstiftning (och ovannämnda beslut av Tullstyrelsen) är en obligatorisk uppgift i exportdeklarationen, behöver sporadiska exportdeklaranter inte nödvändigtvis ha ansökt om numret på förhand hos Tullen. Enligt de riktlinjer som kompletterar EU-lagstiftningen (Guidelines) godkänns i exportdeklarationer också sådana individuella, unika referenser som skapats av tullens system (s.k. EORI ad hoc -nummer). Finlands ELEX-system skapar en sådan referens automatiskt vilket gör att sporadiska exportörer kan agera på samma sätt som tidigare och ange sitt FO-nummer i deklarationen bland uppgifterna om exportören.

Exportör etablerad i ett annat EU-land

Ifall exportören är etablerad i något annat EU-land än Finland, ska man i deklarationen alltid ange exportörens företags- och organisationsnummer i hemlandet. Om en vara transporteras fysiskt från det andra EU-landet till Finland innan varan hänförs till exportförfarandet, ska exportören av momsrelaterade orsaker skilt ansöka om ett finskt FO-nummer (VAT-nummer). Detta finska FO-nummer får inte anges i uppgifterna om exportör utan i punkten för särskilda upplysningar tillsammans med en ny kod FIXFH (koden träder i kraft den 21 juni 2010, se närmare TMD 99/010/10, under tiden 15.6-20.6 anges numret med koden FIXXX). I uppgifterna om exportör ska man alltid ange det FO-nummer som exportören har i sitt hemland och som EORI-statusen i regel (oberoende av medlemslandet) är kopplad till. Tullens system kontrollerar automatiskt de angivna EORI-numren. Enligt EU-lagstiftningen beviljar varje medlemsland EORI-nummer till sina företag. Tills vidare kan den finska tullen ändå i enstaka fall också bevilja EORI-nummer till exportörer som är etablerade i andra EU-länder. Praxisen torde senare skärpas så att detta blir möjligt bara i fråga om finländska exportörer.

TMD