Hoppa till innehåll

Ändringar i lagstiftningen om energibeskattning

28.12.2011 9.38
Pressmeddelande

226/2011, PLK/K. Lietkari

En lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen (1443/2011) träder i kraft den 1 januari 2012. Koldioxidskatten på motorbensin höjs med 2,34 cent per liter och koldioxidskatten på dieselolja med 2,65 cent per liter. Skatteförhöjningen gällande dieselolja läggs till den tidigare föreskrivna förhöjningen på 7,9 cent, vilket innebär att skatten på dieselolja stiger med 10,55 cent per liter.

En lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1444/2011) träder i kraft den 1 januari 2013. Skatten på bränntorv höjs vid ingången av 2013 med 3 euro per megawattimme i stället för med den tidigare föreskrivna höjningen på 1 euro, vilket innebär att skatten stiger från nuvarande 1,9 euro till 4,9 euro per megawattimme. Skatten på torv höjs vid ingången av 2015 till 5,9 euro per megawattimme till följd av den tidigare föreskrivna höjningen på 1 euro per megawattimme.

TMD