Hoppa till innehåll

Ändringar i lagar om energibeskattning 1.1.2013

29.11.2012 13.37
Pressmeddelande

141/2012, MT/AS

Lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) och lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) ändras så att tyngdpunkten för energibeskattningen läggs på att uppmuntra utsläppssnålhet genom en höjning av koldioxidskatten på uppvärmningsbränslen, kraftverksbränslen och bränslen för arbetsmaskiner. Värdet per ton koldioxid som är beräkningsgrund för koldioxidskatten på lätt och tung brännolja, stenkol och naturgas höjs från nuvarande 30 euro till 35 euro. Ändringen genomförs intäktsneutralt så att man samtidigt sänker energiinnehållsskatten för dessa bränslen från 7,70 euro till 6,65 euro per megawattimme (för stenkol från 54,54 euro till 47,10 euro per ton). För naturgas tas till utgången av 2014 ut en sänkt energiinnehållsskatt på 4,45 euro per megawattimme.

Dessutom ändras lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen så att skattefriheten för bränslen i kommersiell sjötrafik utvidgas till att även omfatta naturgas och stenkol.

Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2013.

TMD