Hoppa till innehåll

En tredjedel av nöjesparkprodukter stred mot bestämmelser

3.6.2019 9.16
Pressmeddelande

I vår har Tullen undersökt 64 produkter som säljs eller delas ut i nöjesparker. Av de undersökta produkterna var sju material som kommer i kontakt med livsmedel (dricksflaskor och muggar med sugrör) och de resterande 57 var leksaker.

Av leksakerna stred 20 stycken mot de gällande bestämmelserna. Från elva av leksakerna som var avsedda för små barn, lossnade under testningen små delar som utgjorde en risk för kvävning. I sju kramdjur var delarna som lossnade paljetter som använts för att dekorera leksakerna, och från ett kramdjur lossnade en liten hängögla i plast. Dessutom gick det inte att utreda vilka doftämnen som fanns i kramdjuret, därför gick det inte att säkerställa om de motsvarade bestämmelserna. En kvävningsrisk konstaterades också i en uppblåsbar leksak som fungerade som mugghållare och från vilken en ventil lossnade. Också i leksakernas kemiska egenskaper upptäcktes allvarliga fel: i fem satser med leksaksslem fanns bor i en halt som överskred gränsvärdet. Borföreningar som allmänt används i slem, såsom borax och borsyra, är ämnen som är farliga för reproduktionen.

Utöver dessa konstaterades sammanlagt nio leksaker med märkningsfel, bland annat fattades en CE-märkning på en kosmetikleksak. Lindrigare fel gällande t.ex. märkningen, konstaterades för fem leksaker.

I material som kommer i kontakt med livsmedel fanns en dricksflaska för barn som allvarligt stred mot bestämmelserna, eftersom en liten silikondel lossnade från munstycket. När man dricker ur flaskan är den lossnande delen en risk för kvävning. Dessutom gavs en anmärkning för den här och tre andra dricksflaskor, som hade en alltför lång halsrem som innebar risk för strypning. På grund av strypningsrisken borde remmarna ha en frånkopplingsfunktion. Också dokumentgranskningen av tre plastmuggar med sugrör ledde till anmärkningar.

Tullen frisläppte inte produkterna som stred mot bestämmelserna till försäljning eller för att delas ut i nöjesparkerna.

Tullaboratoriets meddelanden