Hoppa till innehåll

En godkänd avsändare ska ansöka om förseglingstillstånd

25.1.2019 13.32
Pressmeddelande

En godkänd avsändare som ansvarar för transitering kan efter den 1.5.2019 endast använda särskilda förseglingar som godkänts av Tullen. Förseglingsförfarandet kräver ett särskilt tillstånd.

En godkänd avsändare ska så fort som möjligt ansöka om förseglingstillstånd, om hen inte redan har gjort det. Observera att handläggningstiden för ansökan kan ta upp till 120 dygn.

Tillstånd till användning av förseglingar av särskild typ (SSE) söks hos Tullens Tillståndscentral med ansökan 1012r - om tillstånd till transport eller tillfällig lagring (Ifyllningsanvisning  för blanketten).

Förseglingstillverkarens försäkran om att förseglingarna uppfyller kraven i den nya tullagstiftningen ska bifogas till ansökan. Kraven finns i tillståndsanvisningen för förseglingstillstånd.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering