Hoppa till innehåll

Elektronisk deklaration för tullagring ska inges under reservförfarande, om tidigare dokument är annan än elektronisk deklaration

Utgivningsdatum 26.6.2019 14.00
Pressmeddelande

Deklarationen för tullagring ska tills vidare inges under reservförfarande, om t.ex.

  • deklarationen för förfarandet som föregår tullagringen har ingetts under reservförfarande
  • tullagringen föregås av en muntlig deklaration eller en deklaration i dokumentform, t.ex. en SAD-blankett
  • för överlossade varor som konstaterats i tullagret inges en ny deklaration, som inte kan kopplas till en viss tidigare ingiven tullagerdeklaration och ett tidigare dokument

Handlingsmodellen ändras senare på så sätt att även dessa deklarationer för tullagring inges elektroniskt. Man hänvisar då till det tidigare dokumentet med koden ZZZ (annat tidigare dokument). Koden ZZZ för tidigare dokument används inte ännu i den elektroniska deklareringen vid tullagring. Tullen informerar senare separat om ändringen.

I de fall som nämns i detta meddelande kräver Tullen inte att en elektronisk deklaration för tullagring ska inges i efterhand. 

Kunden ska ange följande på SAD-blanketten i fält 44 Särskilda upplysningar: Reservförfarande, eftersom tidigare dokument är annan än elektronisk deklaration (ZZZ).

Mera information:
Reservförfarande vid tullagring
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering