Hoppa till innehåll

Du som importerar varor från UK: vad du bör beakta vid ett avtalslöst brexit (uppdaterad 4.4.2019)

4.4.2019 8.05
Pressmeddelande

Om ett avtalslöst brexit blir verklighet, ska varor som förs in i EU från Storbritannien (UK) tullklareras. Dessutom fastställs för varan ett tullvärde på basis av vilket tull uppbärs. (Uppdaterad 4.4.2019)

Tullvärdet grundar sig i första hand på varornas pris som betalats eller ska betalas för varorna när de säljs för export till unionen (transaktionsvärde). I tullvärdet inkluderas också till exempel (och oftast) transport- och försäkringskostnader fram till den plats där varorna förs in i unionen.

När du importerar varor från UK, ta i beaktande följande faktorer som påverkar de totala importkostnaderna i och med fastställandet av tullvärdet:

  1. När varornas avsändningsland är Storbritannien (UK), läggs 5 % av de totala flygtransportkostnaderna till tullvärdet.
  2. Värdet på produkter och tjänster som använts vid tillverkningen av varorna i UK ska ingå i tullvärdet

Om du förtullar in i landet varor som köpts och tillverkats i UK och du har levererat tillbehör och tjänster till tillverkaren för tillverkningen av dessa varor, ska värdet på dessa tillbehör och tjänster ingå i tullvärdet.

Ett tillägg görs om värdet på dessa tillbehör och tjänster inte redan ingår i priset och du har levererat dem till tillverkaren gratis eller till ett nedsatt pris.

Varor och tjänster som ska ingå i tullvärdet:

  • material, komponenter, delar och liknande artiklar som ingår i de importerade varorna
  • verktyg, matriser, formar och liknande artiklar, som använts vid framställningen av de importerade varorna
  • material, som använts vid framställningen av de importerade varorna
  • teknisk planering, utvecklingsarbete, konstnärligt arbete, formgivningsarbete samt ritningar och skisser som gjorts utanför EU och som är nödvändiga för framställningen av de importerade varorna.

Mera information:
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
Om tullvärde, Tulli.fi

Brexit